Grupisanje aplikacija na radnoj površini

Grupišete aplikacije za koju god namenu želite kreiranjem virtuelnih radnih površina. Izaberite stavku Prikaz zadataka na traci zadataka, zatim Nova radna površina, a potom otvorite aplikacije koje su vam potrebne.

Da biste premestili aplikacije sa jedne virtuelne radne površine na drugu, izaberite stavku Prikaz zadataka, a zatim prevucite željenu aplikaciju sa jedne radne površine na drugu. Ili kreirajte drugu virtuelnu radnu površinu tako što ćete prevući aplikaciju u prozor Nova radna površina.

Snimak ekrana virtuelne radne povrsine

Svojstva

ID članka: 17172 - Poslednji pregled: 02.08.2016. - Verzija: 6

Povratne informacije