Podešavanje računara za lakše korišćenje

Za podešavanje računara tako da on bude pristupačniji potrebno vam je samo nekoliko koraka. Većina opcija za jednostavan pristup dostupna je na stranici „Postavke“. Izaberite dugme „Start“

Ikona Windows logotipa
, a zatim izaberite stavke Postavke > Jednostavan pristup .

Opcije koje se najčešće koriste dostupne su i na ekranu za prijavljivanje. Izaberite dugme Jednostavnost pristupa u donjem desnom uglu da biste prikazali ove opcije.

Opcije za jednostavan pristup na ekranu za prijavljivanje

Opcije za jednostavan pristup mogu da vam olakšaju sledeće radnje:

  • Koristite računar bez ekrana. Funkcija Narator vam omogućava da čujete zvučne opise elemenata na ekranu, kao što su tekst i dugmad.

  • Pogledajte šta je na ekranu. Uvećajte sadržaj na ekranu pomoću aplikacije „Lupa“ ili koristite režim sa većim kontrastom.

  • Koristite tastaturu. Uključite lepljive tastere, preklopne tastere, filter tastere ili tastaturu na ekranu.

  • Koristite miš. Promenite veličinu pokazivača ili uključite tastere miša da biste ga pomerali pomoću tastature.

Dugme za opcije lupe na stranici „Postavke“

Svojstva

ID članka: 17180 - Poslednji pregled: 02.08.2016. - Verzija: 5

Povratne informacije