Da biste videli nekoliko aplikacija istovremeno, uhvatite vrh prozora jedne aplikacije i prevucite ga do neke ivice ili ugla ekrana. Videćete mesto gde će aplikacija biti zakačena, kao i druge aplikacije koje mogu automatski da budu zakačene pored nje. Kliknite na dugme Prikaz zadataka na traci zadataka da biste brzo prelazili iz jedne otvorene aplikacije u drugu.

Snimak ekrana sa prikazom zadataka

Svojstva

ID članka: 17182 - Poslednji pregled: 02.08.2016. - Verzija: 6

Povratne informacije