Ušteda vremena pomoću novih tasterskih prečica

Pokreti na ekranu osetljivom na dodir nude nove mogućnosti, ali tasterske prečice su i dalje tu. Iskoristite mogućnosti operativnog sistema Windows u najvećoj mogućoj meri koristeći ove prečice za aplikacije i radne površine.

 • Dodavanje radne površine: taster sa Windows logotipom

  Ikona Windows logotipa
  + Ctrl + D

 • Premeštanje aplikacije na desni monitor: taster sa Windows logotipom

  Ikona Windows logotipa
  + Shift + strelica nadesno

 • Premeštanje aplikacije na levi monitor: taster sa Windows logotipom

  Ikona Windows logotipa
  + Shift + strelica nalevo

 • Prikaz svih otvorenih aplikacija i prikaz dodatnih radnih površina koje ste kreirali: taster sa Windows logotipom

  Ikona Windows logotipa
  + taster Tab

 • Prebacivanje na desnu radnu površinu koju ste kreirali: taster sa Windows logotipom

  Ikona Windows logotipa
  + Ctrl + strelica nadesno

 • Prebacivanje na levu radnu površinu koju ste kreirali: taster sa Windows logotipom

  Ikona Windows logotipa
  + Ctrl + strelica nalevo

 • Zatvaranje radne površine koju koristite: taster sa Windows logotipom

  Ikona Windows logotipa
  + Ctrl + F4

Ovo je samo deo tasterskih prečica u operativnom sistemu Windows – da biste ih videli sve, pogledajte članak Tasterske prečice u operativnom sistemu Windows.

Svojstva

ID članka: 17189 - Poslednji pregled: 06.09.2016. - Verzija: 6

Povratne informacije