Pogled na sadržaj „Start“ menija

Aplikacije, postavke, datoteke – sve se to nalazi u „Start“ meniju. Samo izaberite dugme „Start“

Ikona Windows logotipa
na traci zadataka. Nakon toga mu dajte lični pečat tako što ćete za njega zakačiti aplikacije i programe ili premeštati i pregrupisati pločice. Ako vam je potrebno još prostora, promenite veličinu „Start“ menija.

Vaše aplikacije i programi na dohvat ruke

Otvorite istraživač datoteka, izaberite „Postavke“ i ostale aplikacije koje često koristite sa leve strane „Start“ menija. Krećite se nadole do liste aplikacija da biste videli sve aplikacije i programe raspoređeni po abecednom redu, od A do Xbox.

Ikone oblačića menija, naloga, istraživača datoteka, postavki i napajanja.

  1. Meni (širi se kako bi se prikazala imena svih stavki menija)

  2. Nalog

  3. Istraživač datoteka

  4. Postavke

  5. Napajanje

Snaga je u vašim rukama

Zaključajte računar ili se odjavite, prijavite se koristeći drugi nalog ili promenite sliku naloga tako što ćete izabrati sliku (ili ikonu „Nalozi“, ako niste dodali svoju sliku) sa leve strane „Start“ menija.

Opcije menija za sliku naloga u „Start“ meniju

A kada budete spremni da se malo odmorite, dugme za napajanje je tu pri dnu „Start“ menija, tako da možete da prebacite računar u stanje spavanja, da ga ponovo pokrenete ili sasvim isključite.

Da biste dodatno prilagodili izgled „Start“ menija, izaberite dugme Start

Ikona Windows logotipa
, a zatim stavke Postavke > Personalizacija > Start da biste promenili aplikacije i fascikle koje se pojavljuju u „Start“ meniju.

Postavke „Start“ menija

Svojstva

ID članka: 17195 - Poslednji pregled: 13.10.2016. - Verzija: 10

Povratne informacije