Windows 10 prebacuje obaveštenja i radnje sa brzim pristupom u centar aktivnosti na traci zadataka, odakle možete da im smesta pristupite.

Da biste otvorili centar aktivnosti sa trake zadataka, izaberite ikonu centra aktivnosti . (Takođe, možete brzo da prevučete prstom od desne ivice ekrana nalevo ili istovremeno pritisnete taster sa Windows logotipom

Ikona Windows logotipa
i A.)

Centar aktivnosti

Lako dostupna obaveštenja

Ako se sa desne strane obaveštenja nalazi strelica, izaberite je kako biste pročitali sadržaj obaveštenja ili da biste preduzeli neku radnju, npr. odgovorili na poruku, bez otvaranja potrebne aplikacije ili drugog pošiljaoca obaveštenja. Ne želite da primenite nijednu radnju? Obrišite obaveštenje tako što ćete ga izabrati i prevući sa ekrana nadesno ili tako što ćete izabrati dugme .

Da li želite da se u centru aktivnosti obaveštenja iz određenih aplikacija prikazuju pre ostalih? Pritisnite i držite (ili kliknite desnim tasterom miša na) ime grupe obaveštenja i izaberite Dodeli ovoj grupi najviši prioritet. Obaveštenja od pošiljalaca visokog prioriteta se uvek prikazuju iznad obaveštenja od pošiljalaca normalnog prioriteta.

Obaveštenja u centru aktivnosti

Izuzetno brz pristup

Radnje sa brzim pristupom prebaciće vas direktno u postavke i aplikacije koje verovatno često koristite, kao što su između ostalog Bluetooth i svetlina. Kada otvorite centar aktivnosti, videćete sve svoje dostupne radnje sa brzim pristupom. Skupite ih da biste videli samo prve radnje koje ste odabrali.

Mreža radnji sa brzim pristupom u centru aktivnosti

Svojstva

ID članka: 17203 - Poslednji pregled: 13.10.2016. - Verzija: 11

Povratne informacije