Isprobajte najnovije pokrete po tabli osetljivoj na dodir

Promenili smo i poboljšali pokrete u nekoj meri. Da biste ih sve koristili, biće vam potrebna precizna tabla osetljiva na dodir – u suprotnom, eksperimentišite da biste saznali koji pokret funkcioniše na računaru.

Da biste saznali da li na računaru imate preciznu tablu osetljivu na dodir, izaberite dugme „Start“

Ikona Windows logotipa
, a zatim izaberite stavke Postavke > Uređaji > Miš i tabla osetljiva na dodir

Kada je sve podešeno, isprobajte neke od novih pokreta koje smo dodali:

Ilustracija pokreta sa 3 prsta

  • Brzo prevucite sa tri prsta da biste otvorili prikaz zadataka i pogledali sve otvorene aplikacije.

  • Brzo prevucite sa tri prsta nadole da biste prikazali radnu površinu.

  • Brzo prevucite sa tri prsta nalevo ili nadesno da biste se prebacivali između otvorenih aplikacija. Polako prevucite prstom preko table osetljive na dodir da biste prošli kroz sve aplikacije.

Ali sačekajte! To nije sve. Pogledajte sve najnovije pokrete za preciznu tablu osetljivu na dodir.

Svojstva

ID članka: 17206 - Poslednji pregled: 01.12.2016. - Verzija: 10

Povratne informacije