Korišćenje kontrole dodirom u operativnom sistemu Windows

Snađite se brže u operativnom sistemu Windows pomoću ekrana osetljivog na dodir ili pokreta po tabli osetljivoj na dodir. Međutim, ako ipak želite da radite na provereni način, proverite koje sada tasterske prečice imate na raspolaganju.

Pokušajte da što brže dođete do potrebnih informacija tako što ćete prevlačiti prstom. Prevlačenje prstom podrazumeva da brzo povlačite prstom po ekranu.

Ilustracija brzog prevlačenja od ivice prema sredini ekrana

  • Brzo prevucite prstom od desne ivice ekrana nalevo da biste otvorili centar aktivnosti.

  • Brzo prevucite prstom od leve ivice ekrana nadesno da biste prikazali sve otvorene aplikacije u prikazu zadataka.

  • Brzo prevucite prstom od vrha nadole da biste prikazali naslovnu traku u prikazu aplikacije preko celog ekrana.

  • Brzo prevucite prstom od donje ivice ekrana nagore da biste prikazali traku zadataka u prikazu aplikacija preko celog ekrana.

Svojstva

ID članka: 17209 - Poslednji pregled: 01.12.2016. - Verzija: 10

Povratne informacije