Cortana je nov lični pomoćnik izuzetnih sposobnosti.

Cortana će vam pomoći da pronađete nešto na računaru, upravljate kalendarom, pratite pakete, pronađete datoteke, ćaskaće sa vama i ispričaće vam nešto smešno. Što više koristite pomoćnika Cortana, vaš utisak pri radu će biti jedinstveniji.

Da biste počeli, otkucajte pitanje u polje za pretragu na traci zadataka. Možete i da izaberete ikonu mikrofona, a zatim razgovarate sa pomoćnikom Cortana. (Možete da kucate na svim vrstama računara, dok vam je u suprotnom potreban mikrofon.)

Cortana     home screen

1. Početni ekran 2. Beležnica 3. Podsetnici 4. Povratne informacije

Evo nekih stvari koje možete da saopštite pomoćniku Cortana:

 • How old are you? (Koliko imaš godina?)

 • Tell me a joke. (Ispričaj mi nešto smešno.)

 • Show me the latest NBA scores. (Pokaži mi najnovije NBA rezultate.)

 • How many calories in a boiled egg? (Koliko kalorija ima u kuvanom jajetu?)

 • Put swimming on my calendar for tomorrow. (Označi na kalendaru da sutra imam plivanje.)

 • Change my 3 PM event to 4. (Pomeri događaj koji imam zakazan u 15:00 za 16:00.)

 • What's happening this weekend? (Šta se događa ovog vikenda?)

Probajte ovo: postavljanje podsetnika

Jedna od stvari koje Cortana može da učini za vas je da vam obezbedi podsetnike. Na primer, otkucajte ili izgovorite, „Remind me to call Alex at 2 PM“ (Podseti me da pozovem Aleks u 14:00). Ako želite, podesite sastanak tako da bude periodični.

Podsetnik će se pojaviti u 14:00, zajedno sa informacijama koje ste dodali.

Dodatna pogodnost: ako imate Windows telefon i prijavljeni ste preko istog Microsoft naloga, svi podsetnici koje ste podesili na računaru automatski će se sinhronizovati sa telefonom.

Ekran koji prikazuje podsetniku aplikaciji Cortana

Hey Cortana!

Podesite pomoćnika Cortana da vas registruje uvek kada kažete „Hey Cortana“. Izaberite polje za pretragu na traci zadataka da biste otvorili početni ekran u aplikaciji Cortana. Kada to uradite, izaberite ikonu Beležnica

Ikona aplikacije „Beležnica”
> Postavke , a zatim uključite opciju Let Cortana respond when you say "Hey Cortana" (Podesi aplikaciju Cortana tako da vam odgovori kada kažete „Hej, Cortana“).

Ekran sa postavkama pomoćnikaCortana.

Svojstva

ID članka: 17214 - Poslednji pregled: 02.08.2016. - Verzija: 6

Povratne informacije