Šta da radim ako Microsoft Security Essentials otkrije zlonameran softver na računaru?

Ako Microsoft Security Essentials otkrije zlonameran ili potencijalno neželjeni softver na računaru (prilikom nadgledanja računara pomoću zaštite u realnom vremenu ili nakon pokretanja skeniranja), obavestiće vas o otkrivenoj stavci tako što će prikazati poruku na sistemskoj traci poslova sa desne strane trake zadataka.

U nekim slučajevima, Microsoft Security Essentials preduzima automatske radnje za uklanjanje zlonamernog softvera sa računara i obaveštava vas o svojim postupcima. U drugim slučajevima, Microsoft Security Essentials će vam pokazati obaveštenje o tome da je zlonamerni i potencijalno neželjeni softver otkriven. Kliknite na vezu Očisti računar da biste uklonili softver ili na vezu Prikaži detalje da biste otvorili prozor Detalji o potencijalnoj pretnji i dobili dodatne informacije o otkrivenoj stavci. Ako vam je potrebna pomoć da odredite koju radnju ćete primeniti na otkrivenu stavku, vodite se nivoom upozorenja koji je Microsoft Security Essentials dodelio stavci.

Na osnovu nivoa upozorenja možete da odlučite kako ćete reagovati na viruse, spajver i drugi potencijalno neželjeni softver. Iako će vam Microsoft Security Essentials preporučiti da uklonite sve viruse i sav spajver, nije sav označeni softver zlonameran ili neželjeni. Sledeće informacije vam mogu pomoći da odlučite šta da radite ako Microsoft Security Essentials otkrije potencijalno neželjeni softver na računaru.

U zavisnosti od nivoa upozorenja, možete da odaberete da na izabranu stavku primenite jednu od sledećih radnji:

  • Ukloni. Ova radnja trajno briše softver sa računara.
  • Karantin. Ova radnja stavlja softver u karantin da ne bi mogao da se pokreće. Kada Microsoft Security Essentials stavi softver u karantin, premešta ga na drugu lokaciju na računaru, a zatim sprečava pokretanje softvera dok ne odlučite da ga vratite ili uklonite.
  • Dozvoli. Ova radnja dodaje softver na Microsoft Security Essentials listu dozvoljenih i dozvoljava mu da se pokreće na računaru. Microsoft Security Essentials će prestati da vas upozorava na rizike koje bi ovaj softver mogao da predstavlja po vašu bezbednost ili računar.

Svojstva

ID članka: 17223 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije