Dodavanje ili brisanje kontakta

Evo kako možete ručno da dodate kontakt u aplikaciji „Osobe“:

 1. Otvorite aplikaciju „Osobe“.

 2. Izaberite ikonu .

 3. Unesite kontakt informacije te osobe. Ako ste dodali više naloga u aplikaciju „Osobe“, izaberite nalog u koji želite da dodate kontakt. Ako imate samo jedan nalog, on će biti automatski izabran.

  Snimak ekrana obrasca za dodavanje kontakta

 4. Izaberite stavku Sačuvaj .

Da biste saznali kako da automatski sinhronizujete kontakte iz naloga za poštu i drugih naloga sa aplikacijom „Osobe“, pročitajte članak Sinhronizacija kontakata.

Da li želite da izbrišete neki kontakt?

 1. Otvorite aplikaciju „Osobe“.

 2. Izaberite kontakt koji želite da izbrišete.

 3. Izaberite stavku Više , a zatim i stavku Izbriši.

  Snimak ekrana na kom je prikazan postupak brisanja kontakta sa profila u aplikaciji „Osobe“

Svojstva

ID članka: 17225 - Poslednji pregled: 16.08.2016. - Verzija: 6

Povratne informacije