Podešavanje jačine zvuka

Podesite željenu jačinu zvuka za telefonske pozive, muziku i još mnogo toga.

Za telefonske pozive

Da biste podesili jačinu tona zvona, pritisnite dugme Pojačaj zvuk ili Smanji zvuk na telefonu i nastavite da pritiskate odgovarajuće dugme sve dok ne podesite željenu jačinu zvona. Sada će i zvuci obaveštenja imati istu jačinu zvuka.

Prikazano je polje „Zvono + obaveštenja“

Gledate film u bioskopu ili ste na nekom drugom mestu, a ne želite da vam zazvoni telefon? Pritisnite dugme Pojačaj zvuk ili Smanji zvuk, a zatim izaberite stavku Zvono u odeljku Zvono + obaveštenja. Pri vrhu ekrana će se pojaviti ikona .

Da biste promenili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite dugme Pojačaj zvuk ili Smanji zvuk.

Za muziku i aplikacije

Dok slušate muziku ili kada se reprodukuje neki drugi zvuk, na telefonu pritisnite dugme Pojačaj zvuk ili Smanji zvuk. Pritiskajte potrebno dugme ili povucite klizač u odeljku Medijski sadržaj + aplikacije i podesite željenu jačinu zvuka.

Da biste privremeno isključili muziku ili zvukove koji se reprodukuju, pritisnite dugme Pojačaj zvuk ili Smanji zvuk i izaberite stavku Zvučnik u odeljku Medijski sadržaj + aplikacije.

Svojstva

ID članka: 17226 - Poslednji pregled: 16.08.2016. - Verzija: 5

Povratne informacije