Dugmad Nazad, Start i Pretraga

Dugmad Nazad , Start

Ikona Windows logotipa
i Pretraga omogućavaju vam navigaciju na vašem Windows telefonu, ali obavljaju i mnoge druge zadatke. Na telefonima koji nemaju hardverska dugmad za navigaciju, traka za navigaciju smešta ovu dugmad direktno na ekran.

Slika trake za navigaciju

Nazad

Izaberite dugme Nazad da biste se vratili na ekran koji je prethodio sadašnjem. Telefon će se vratiti jednu stranicu unazad svaki put kada pritisnete Nazad , sve dok ne dođete do početnog ekrana.

Pritisnite i držite dugme Nazad da biste otvorili birač aplikacija i prikazali sve aplikacije koje su trenutno otvorene na telefonu. Izaberite bilo koju aplikaciju da biste je prikazali. Na telefonu možete da imate više otvorenih aplikacija nego ikada pre, a to neće uticati na trajanje baterije – kada je ne koristite, aplikacija će biti pauzirana tamo gde ste stali.

Start

Svaki put kada izaberete dugme Start

Ikona Windows logotipa
, vratićete se na početni ekran, bez obzira na to šta je bilo otvoreno i šta ste radili na telefonu.

Pritisnite i držite dugme Start

Ikona Windows logotipa
i ekran će se pomeriti nadole tako da jednom rukom možete da dohvatite stavke koje se nalaze pri vrhu ekrana. Da biste ponovo prevukli ekran nagore, izaberite crni prostor pri vrhu ekrana.

GIF koji prikazuje jednoručni režim korišćenja

Pretraga

Ako je Cortana dostupna u okviru vašeg regiona, izaberite dugme Pretraga da bi ona obavljala pretragu umesto vas. Pritisnite i držite dugme Pretraga da biste se obratili pomoćniku Cortana.

Svojstva

ID članka: 17230 - Poslednji pregled: 15.06.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije