U aplikaciji „Mape“ za Windows 10 Mobile imate na raspolaganju brojne načine za istraživanje sveta u različitim prikazima – možete koristiti prikaz puta, prikaz iz vazduha, opciju „Gradovi u 3D prikazu“ i Streetside prikaz. Pogledajte informacije o saobraćaju uživo u prikazu puta ili prikazu iz vazduha i brzo se krećite između nedavnih lokacija ili putokaza koristeći kartice.

Na početnom ekranu

Start symbol
brzo prevucite prstom do liste svih aplikacija, a zatim izaberite stavku Mape Asset not found da biste počeli.

Promenite prikaz

Da biste promenili prikaz, izaberite stavku Prikazi mape sa desne strane mape, odaberite prikaz Put ili Iz vazduha i uključite ili isključite opciju Saobraćaj.

Meni prikaza mape u aplikaciji „Mape“

Takođe možete da brzo pregledate saobraćaj i dužinu putovanja tako što ćete izabrati stavke Više > Saobraćaj. (Sledite uputstva da biste sačuvali lokacije kuće i posla, ako to već niste uradili). Odavde možete čak i da proverite lokalne saobraćajne kamere, ukoliko postoje.

Da biste uživali u neverovatnim vazdušnim 3D prikazima gradova iz celog sveta, izaberite stavke Više > Gradovi u 3D prikazu Asset not found, a zatim potražite grad ili odaberite neki od onih ponuđenih na listi.

Lista 3D gradova u aplikaciji „Mape“

Da biste iskusili verni prikaz sa ulice, potražite željeno mesto u aplikaciji „Mape“ i izaberite stavku Streetside u okviru informacija o tom mestu. Pomerite se ka željenoj lokaciji u Streetside prikazu dodirivanjem ekrana na tom mestu.

Streetside prikaz u aplikaciji „Mape“

Da biste promenili boje aplikacije, izaberite stavke Više > Postavke i odaberite temu mape i boje aplikacije u odeljku Personalizacija.

Prelazak sa jedne lokacije na drugu pomoću kartica

Kada planirate put sa više zaustavljanja, izaberite Kartice da biste se kretali između nedavnih lokacija ili lista putokaza bez potrebe da ponovo obavljate potragu za njima.

Kretanje po mapi

Uvećajte ili umanjite prikaz razdvajanjem ili primicanjem prstiju.

Krećite se u bilo kom smeru prevlačenjem mape na željeno mesto.

Da biste promenili nagib ugla gledanja, izaberite dugme Nagib ili prevucite dva prsta nagore ili nadole.

Da biste rotirali mapu, izaberite kompas

the compass icon in Maps
ili prevucite dva prsta od jedne do druge strane.

Svojstva

ID članka: 17234 - Poslednji pregled: 27.10.2016. - Verzija: 12

Povratne informacije