Promena tona zvona i zvukova

Odaberite tonove (ili ih isključite) koji se čuju u trenutku kada dobijete poziv, snimite fotografiju ili kucate poruku na Windows telefonu. Na početnom ekranu

Ikona Windows logotipa
brzo prevucite prstom do liste svih aplikacija i izaberite stavke Postavke > Personalizacija > Zvukovi da biste odabrali zvukove u skladu sa svojim željama.

Vaš telefon je već opremljen mnoštvom tonova zvona, ali ako vam to nije dovoljno (ili želite da kreirate svoje tonove zvona), brzo prevucite prstom do liste svih aplikacija, idite u Prodavnicu

logotip Windows prodavnice
i tamo ukucajte upit tonovi zvona. Tamo ćete naći aplikacije kao što je Kreator tonova zvona, koji vam omogućava da kreirate i skratite tonove zvona i obaveštenja od muzike na telefonu.

Da biste prebacili zvučne datoteke sa Windows 10 računara na telefon, povežite telefon sa računarom i uradite sledeće:

  1. Na računaru izaberite dugme „Start“

    Ikona Windows logotipa
    , a zatim i stavke Istraživač datoteka > Ovaj računar.

  2. U okviru Uređaji i disk jedinice kliknite dvaput na telefon (ili ga dvaput dodirnite), kliknite dvaput na fasciklu Telefon, a zatim kliknite dvaput na fasciklu Tonovi zvona.

  3. Pronađite zvučnu datoteku na računaru (na primer, muzičke datoteke su često u fascikli Muzika), a zatim prevucite datoteku u fasciklu Tonovi zvona.

  4. Na telefonu izaberite stavke Postavke > Personalizacija > Zvukovi, a zatim i stavku Tonovi zvona da biste pronašli i izabrali novi ton zvona.

Zvukovi na mobilnim telefonima i ton zvona

Svojstva

ID članka: 17235 - Poslednji pregled: 06.09.2016. - Verzija: 6

Povratne informacije