Povezivanje na Wi-Fi mrežu

Bilo da ste kod kuće, na poslu ili napolju, sva je prilika da ćete pronaći neku Wi-Fi mrežu na koju možete da se povežete da biste dobili pristup internetu. Wi-Fi je još jedan način da odete na mrežu, a ujedno može da vam uštedi mobilne podatke.

  1. Na početnom ekranu

    Ikona Windows logotipa
    prevucite prstom do liste svih aplikacija i izaberite stavke Postavke > Mreže i bežične veze > Wi‑Fi.

  2. Izaberite mrežu na koju želite da se povežete, ukucajte mrežnu lozinku ako se to od vas traži i izaberite stavku Gotovo

To je to – sada bi trebalo da vidite ikonu za Wi‑Fi pri vrhu ekrana kada ste povezani sa mrežom i spremni da pristupite internetu.

Ikona povezanosti na Wi-Fi na statusnoj traci

Ako imate problema da uspostavite vezu, pročitajte temu Zašto ne mogu da se povežem na mrežu? kako biste pokušali da otklonite problem.

Svojstva

ID članka: 17237 - Poslednji pregled: 16.08.2016. - Verzija: 4

Povratne informacije