Prevlačite, pomerajte i uvećavajte prikaz na telefonu

Pokret

Kako se izvodi

Njegova funkcija

Dodirnite

Slika ruke koja dodiruje ekran

Jednom dodirnite stavku.

Otvara ili pokreće stavku koju ste dodirnuli.

Dodirnite dvaput

(Alternativni) tekst čitača ekrana

Brzo dodirnite dvaput neku stavku.

Postepeno uvećava ili umanjuje prikaz.

Pritisnite i držite

Slika ruke koja dodiruje i drži ekran

Pritisnite i zadržite prst na ekranu za trenutak.

Otvara meni (kao klik desnim tasterom miša).

Na pojedinim telefonima, ovo dugme izvršava pomoćne funkcije dugmeta za navigaciju. Na primer, ako pritisnete i držite dugme Nazad, pokrenuće sa birač aplikacija.

Brzo prevucite prstom

Image of hand swiping across the screen

Dok prstom dodirujete ekran, brzo ga prevucite u smeru željenog kretanja ekrana.

Brzo prolazi kroz menije ili stranice, ili se pomera bočno u aplikacijama.

Pomerajte

Image of hand panning around the screen

Postavite prst na ekran i zadržite kontakt dog ga pomerate po ekranu.

Kretanje između ekrana odvija se kontrolisanom brzinom.

Skupite i razdvojite prste

Images of hand pinching and stretching to zoom in and out

Postavite dva prsta na ekran, a zatim ih međusobno približite ili udaljite u pokretu koji odgovara sakupljanju ili razdvajanju.

Uvećava ili umanjuje prikaz mape, veb stranice ili slike.

Svojstva

ID članka: 17243 - Poslednji pregled: 16.08.2016. - Verzija: 4

Povratne informacije
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)