Slušanje teksta koji narator naglas čita

Narator je čitač ekrana koji naglas čita elemente na ekranu. Da biste koristili narator, na početnom ekranu

ikona „Start“
brzo prevucite prstom do liste svih aplikacija, a zatim izaberite Postavke > Lakši pristup > Narator i uključite narator pomoću preklopnika.

Postavke naratora

Da biste isključili narator, istovremeno pritisnite i držite taster za pojačavanje zvuka i taster Start

ikona „Start“
. Ako je uključeno brzo pokretanje naratora, na ovaj način možete ponovo da ga uključite.

Da biste koristili brzo pokretanje naratora, na početnom ekranu

ikona „Start“
brzo prevucite prstom do liste svih aplikacija, a zatim izaberite Postavke > Lakši pristup > Narator i uključite brzo pokretanje naratora pomoću preklopnika.

Pokreti za narator

Kada uključite narator, koristite posebne pokrete namenjene za korišćenje ove funkcije na svom uređaju.

Pokret

Koja je funkcija pokreta

Brzo prevlačenje nagore/nadole jednim prstom

Promena režima navigacije

Brzo prevlačenje nalevo ili nadesno jednim prstom

Prelazak na sledeću ili prethodnu stavku

Dodir ili prevlačenje jednim prstom

Čitanje onoga što se nalazi pod prstom

Dvaput dodirnite ili držite jednim prstom, a dodirnite drugim prstom

Aktiviranje primarne radnje

Triput dodirnite ili držite jednim prstom, a dvaput dodirnite drugim prstom

Aktiviranje sekundarne radnje

Brzo prevucite nalevo, nadesno, nagore ili nadole sa dva prsta

Pomeranje

Dodirnite sa dva prsta

Zaustavljanje naratora prilikom čitanja

Dodirnite sa tri prsta

Promena režima opširnosti

Dodirnite dvaput sa dva prsta

Prikaz kontekstualnog menija

Prevlačenje trima prstima nagore

Čitanje odozgo

Prevlačenje trima prstima nadole

Započinjanje čitanja istraživog teksta

Svojstva

ID članka: 17245 - Poslednji pregled: 16.08.2016. - Verzija: 6

Povratne informacije