Ikone pri vrhu ekrana vam pružaju brojne informacije o Windows telefonu, kao što su informacije o mrežnoj vezi, snazi signala, bateriji, vremenu i mnogim drugim stvarima. Ove ikone ćete najčešće viđati.

Jačina signala mobilne mreže

Pokazuje vam jačinu signala mobilne mreže.

Signala nema, jer telefon nije povezan ni sa jednom mobilnom mrežom.

Na telefonu je postavljen režim rada u avionu. Sve bežične komunikacije su isključene.

SIM kartica nedostaje, nije prepoznata, onemogućena je ili je oštećena.

SIM kartica je zaključana. Saznajte kako da je otključate.

Mobilna veza za prenos podataka

G

GPRS

E

EDGE

3G

UMTS

4G

4G

LTE

4G LTE

H+

HSPA+/DC-HSDPA

H

HSDPA/HSUPA

1X

RTT

DO

EVDO

DV

EVDV

Prosleđivanje poziva

Ikona prosleđivanja poziva se pojavljuje kada uključite prosleđivanje poziva izborom stavki Postavke > Sistem > Telefon. Tako ćete dobijati pozive na željeni broj telefona.

Period bez obaveštenja

Pst... Ikona perioda bez obaveštenja se pojavljuje kada u postavkama pomoćnika Cortana uključite period bez obaveštenja. Da biste saznali više o pomoćniku Cortana, pročitajte članak Šta je to Cortana?

Roming

Telefon je u romingu i nije povezan sa matičnom mobilnom mrežom.

Telefon je u romingu u zemlji u kojoj živite.

Telefon je u romingu u zemlji u kojoj živite i prosleđivanje poziva je uključeno.

Telefon je u romingu u inostranstvu i prosleđivanje poziva je uključeno.

Wi-Fi veza

Telefon je povezan na Wi-Fi mrežu koja ima prikazanu jačinu signala. Da biste saznali kako da se povežete na Wi‑Fi mrežu, pročitajte članak Povezivanje na Wi‑Fi mrežu.

Mobilni hotspot se uključuje izborom sledećih stavki: Postavke > Mreže i bežične veze > Mobilni hotspot. Mobilnu vezu za prenos podataka delite sa drugim uređajima putem Wi-Fi ili Bluetooth veze.

Ukazuje na to koja se veza koristi za prenos podataka. Ova ikona može da se pojavi pored ikone signala mobilne mreže ili ikone za Wi-Fi .

Telefon je povezan sa Wi-Fi mrežom, pa budite spremni za Wi-Fi pozive. Da biste pronašli postavke pozivanja preko Wi‑Fi mreže, izaberite Postavke > Mreže i bežične veze > Mobilna mreža i SIM > Postavke za SIM > Željene opcije pozivanja u delu Pozivanje preko Wi‑Fi mreže. Kada pri vrhu ekrana vidite ikonu pozivanja preko Wi-Fi mreže zajedno sa oznakom Pozivanje preko Wi-Fi mreže na kartici telefona ili u samoj aplikaciji „Telefon“, možete da upućujete i primate telefonske pozive preko Wi-Fi mreže. Pozivanje preko Wi-Fi mreže zavisi od mobilnog operatera i modela telefona.

Bluetooth

Pogledajte... bez ijedne žice. Ikona za Bluetooth se pojavljuje kada je telefon povezan sa Bluetooth uređajem. Sada možete da razgovarate telefonom tako da su vam ruke slobodne, slušate muziku i još mnogo toga. Informacije o povezivanju pomoću Bluetooth veze potražite u članku Povezivanje na Bluetooth uređaje.

Obaveštenja

Ikona centra aktivnosti se pojavljuje kada imate nova obaveštenja. Brzo prevucite prstom od vrha ekrana nadole da biste otvorili centar aktivnosti i pregledali obaveštenja. Više informacija potražite u članku Pronalaženje obaveštenja.

Režim vožnje

Neka vam ništa ne odvraća pažnju dok ste na putu. Ikona režima vožnje se pojavljuje kada je režim vožnje uključen. Na početnom ekranu

Ikona Windows logotipa
brzo prevucite prstom do liste svih aplikacija, a zatim izaberite stavke Postavke > Sistem > Režim vožnje da biste promenili željene postavke.

Zvono

Zvono je isključeno, a vibracija je uključena.

Zvono je uključeno, a vibracija je isključena.

Lokacija

Ikona lokacije se pojavljuje kada neka aplikacija pristupa informacijama o trenutnoj lokaciji vašeg telefona.

Baterija

Pitate se koliko vam je baterije ostalo? Evo kako možete to da saznate.

Baterija se puni.

Telefon je priključen, a baterija je u potpunosti napunjena.

Pokazuje koliko je baterije ostalo. Da biste videli preostali procenat napunjenosti, brzo prevucite prstom nadole sa vrha ekrana i pogledajte broj ispod ikone.

Ušteda baterije je uključena. Na osnovu ispunjenosti ikone baterije možete da zaključite koliko vam je baterije preostalo.

Virtuelna privatna mreža (VPN)

Ova ikona

Connected to VPN over Wi-Fi icon
pojavljuje se kada ste povezani na VPN preko Wi-Fi mreže, a ova ikona
Connected to VPN over cellular data icon
prikazuje se kada ste povezani na VPN preko mobilne veze za prenos podataka.

Sat

Sat pokazuje trenutno vreme. Na početnom ekranu

Ikona Windows logotipa
brzo prevucite prstom do liste svih aplikacija, a zatim izaberite stavke Postavke > Vreme i jezik > Datum i vreme da biste promenili datum i vreme.

Svojstva

ID članka: 17246 - Poslednji pregled: 27.09.2016. - Verzija: 7

Povratne informacije