Dodali smo neke pojedinosti na tastaturu da bi kucanje na telefonu bilo brže, jednostavnije i zabavnije.

Upoznajte jednopotezno pisanje

Prevlačite prst od slova do slova da biste brzo formirali oblik reči, a zatim povežite reči u rečenicu tako što ćete podići prst nakon svake reči da biste uneli razmak.

GIF koji pokazuje korišćenje opcije jednopoteznog pisanja

Pregledajte tekst pomoću kontrole za kursor

Kontrola za kursor predstavlja krug pri dnu ekrana. Pritisnite i držite kontrolu za kursor, a zatim je brzo prevucite u smeru u mom želite da se krećete, slovo po slovo, ili red po red. Možete i sporije da listate tekst tako što ćete ga pritisnuti, a zatim prevucite prst u smeru u kom želite da se kursor pomera.

GIF koji pokazuje kretanje kroz tekst pomoću kontrole za kursor

Premestite tastaturu

Na telefonima čija je dijagonala 5 inča ili veća, možete da promenite položaj tastature tako što ćete pritisnuti i držati razmaknicu da biste otključali tastaturu. Zatim prevucite prstom nagore ili nadole po ekranu da biste je postavili negde. Prevucite tastaturu na bilo koju stranu ekrana da biste je usidrili.

GIF koji pokazuje pomeranje tastature

Govorite kada bi trebalo da kucate

Da biste koristili glas bez obzira na to gde kucate, izaberite mikrofon pri vrhu tastature.

GIF koji pokazuje aktiviranje ikone mikrofona

Svojstva

ID članka: 17248 - Poslednji pregled: 16.08.2016. - Verzija: 4

Povratne informacije