Nešto vam se dopalo? Zakačite to

Zakačite aplikacije za početni ekran da biste u realnom vremenu videli novosti koje vas zanimaju, kao što su nove e-poruke, sledeća zakazana obaveza ili vremenska prognoza za vikend. Kada zakačite aplikaciju, ona se dodaje na početni ekran u vidu nove pločice.

Kačenje aplikacija na početni ekran

  1. Na početnom ekranu

    Ikona Windows logotipa
    prevucite prstom do liste svih aplikacija.

  2. Pritisnite i držite aplikaciju koju želite da zakačite.

  3. Izaberite stavku Zakači za početni ekran.

    Opcija kontekstualnog menija „Zakači za početni ekran“.

Grupisanje aplikacija po fasciklama

Kada zakačite nekoliko aplikacija, grupišite ih po fascikli.

Da biste kreirali novu fasciklu, pritisnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite preko neke druge aplikacije koju želite da smestite u istu fasciklu. Da biste imenovali fasciklu, izaberite stavku Imenuj fasciklu. Ubacujte aplikacije i uklanjajte ih iz nove fascikle u skladu sa svojim potrebama.

Kreiranje nove fascikle u „Start“ meniju.

Ako želite da promenite ime fascikle, otvorite je, a zatim pritisnite i držite ime fascikle.

Svojstva

ID članka: 17249 - Poslednji pregled: 16.08.2016. - Verzija: 4

Povratne informacije