Upućivanje telefonskog poziva

Na telefonu možete uraditi mnoštvo stvari – možete da pretražite veb, proverite vesti na društvenim mrežama, šaljete i primate e-poštu, koristite aplikacije, igrate igre i još mnogo toga. A da, možete i da upućujete pozive.

Biranje broja telefona

  1. Na početnom ekranu

    Ikona Windows logotipa
    izaberite stavku Telefon .

  2. Otvorite Numerička tastatura > unesite broj telefona > Pozovi .

  3. Kada završite razgovor, izaberite Završi razgovor da biste prekinuli vezu.

    Prikazuje telefonski poziv koji je u toku

Odgovaranje na poziv

Ako je telefon zaključan kada dobijete poziv, prevucite prstom nagore od dna ekrana i dodirnite Odgovori . Ako telefon nije zaključan, samo dodirnite Odgovori .

Ponekada ćete možda biti zauzeti i nećete biti u mogućnosti da razgovarate. Dodirnite Zanemari da biste odmah uputili poziv u govornu poštu ili izaberite Odgovori porukom i pošaljite tekstualnu poruku.

Svojstva

ID članka: 17250 - Poslednji pregled: 16.08.2016. - Verzija: 5

Povratne informacije