Pogledajte sve svoje fotografije

Aplikacija „Fotografije“ za Windows 10Mobilna veza koristi magiju OneDrive kako bi vam omogućila brz pristup čitavoj kolekciji fotografija – i to ne samo fotografijama i video zapisima iz snimaka kamere, već i fotografijama sa drugih uređaja.

Na početnom ekranu

ikona „Start“
brzo prevucite prstom do liste svih aplikacija i izaberite stavku Fotografije da biste otvorili aplikaciju „Fotografije“ u prikazu kolekcije. Prikaz kolekcije je organizovan po datumu, a najnovije fotografije se nalaze pri vrhu. Brzo prevucite prstom ulevo da biste prikazali fotografije organizovane po albumima.

Prikaz kolekcije u aplikaciji „Fotografije“

Pristupite snimcima kamere sa bilo kog mesta

Da biste prikazali samo fotografije koje ste snimili telefonom, brzo prevucite prstom do stavke Fascikle, a zatim izaberite stavke Slike > Snimci kamere.

Uverite se da se snimci kamere automatski otpremaju u OneDrive kako biste mogli da im pristupite sa računara i drugih uređaja. U aplikaciji „Fotografije“ izaberite stavke Pogledajte više > Postavke > Upravljanje postavkama otpremanja u OneDrive. Kada izaberete ovu opciju, aplikacija OneDrive će se otvoriti sa postavkama otpremanja kamere. Uverite se da je ovo podešeno na Uključeno.

Omogućite aplikaciji da pronađe dodatne fotografije

Ako fotografije sa računara i drugih uređaja već nisu dostupne u OneDrive, evo kako možete da ih dodate.

Na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows 8.1 ili Windows 10 otvorite istraživač datoteka, a zatim prevucite fasciklu Slike iz Ovaj računar u OneDrive.

Na uređaju koji radi pod operativnim sistemom iOS, Mac OSX ili na Android uređaju, instalirajte aplikaciju i zatim dodajte fotografije sa tog uređaja u OneDrive.

Postavke u aplikaciji „Fotografije“

Svojstva

ID članka: 17265 - Poslednji pregled: 16.08.2016. - Verzija: 6

Povratne informacije