Podešavanje funkcije Continuum za telefon

Podešavanje funkcije Continuum zavisi od tipa hardvera kojim raspolažete. Evo šta vam je potrebno za početak.

 • Televizor ili monitor sa HDMI ulazom.

 • Windows 10Mobilna veza Telefon koji je kompatibilan sa funkcijom Continuum.

 • Kompatibilan pribor za priključivanje telefona na televizor ili monitor.

 • Utičnica za priključivanje bazne stanice ili adaptera.

Ako se povezujete sa računarom, pročitajte članak Continuum za telefone: najčešća pitanja da biste saznali sve što je potrebno.

Kupite kompatibilan telefon i pribor.

Povezivanje sa televizorom ili monitorom

Za povezivanje možete da koristite dve vrste pribora: žične bazne stanice na koja ćete priključiti telefon ili Miracast adaptere za bežično povezivanje telefona.

Žična bazna stanica

Da biste izveli povezivanje pomoću žične bazne stanice:

 1. Priključite baznu stanicu na utičnicu.

 2. Ako povezujete telefon sa televizorom, uverite se da je na njemu podešen HDMI ulaz.

 3. Priključite baznu stanicu na HDMI ulaz na televizoru ili monitoru.

 4. Priključite telefon na baznu stanicu.

Bežični adapter

Da biste se povezali pomoću bežičnog adaptera:

 1. Priključite adapter na utičnicu.

 2. Ako povezujete telefon sa televizorom, uverite se da je na televizoru podešen HDMI ulaz.

 3. Priključite adapter na HDMI port na televizoru ili monitoru.

 4. Brzo prevucite prstom do liste svih aplikacija na telefonu, a zatim izaberite stavku Continuum

  ikona aplikacije Continuum
  .

 5. Izaberite Podesi. (Ovaj ekran ćete videti samo kada se prvi put povežete.)

 6. Izaberite Bežični adapter, a zatim i stavku Poveži se.

 7. Na ekranu za povezivanje izaberite ime bežičnog adaptera.

Pronađite pomoć za probleme sa povezivanjem.

Povezivanje sa računarom

Pogledajte omiljeni sadržaj na ekranu računara, za šta vam neće biti potrebna bazna stanica ili bežični adapter. Da biste saznali šta vam je sve potrebno, pročitajte članak Continuum za telefone: najčešća pitanja .

Windows računar

Da biste se povezali pomoću računara:

 1. Priključite računar, a zatim ga uključite.

 2. Prijavite se na računar.

 3. Brzo prevucite prstom do liste svih aplikacija na telefonu, a zatim izaberite stavku Continuum

  ikona aplikacije Continuum
  .

 4. Izaberite Podesi. (Ovaj ekran ćete videti samo kada se prvi put povežete.)

 5. Izaberite Bežični adapter, a zatim i stavku Poveži se.

 6. Na ekranu za povezivanje izaberite ime računara.

 7. Kada računar zatraži da se povežete, izaberite Da. Ako propustite odzivnik, izaberite centar aktivnosti na traci zadataka (na njemu bi trebalo da vidite poruku).

Pronađite pomoć za probleme sa povezivanjem.

Povezivanje miša i tastature

Kada se povežete sa televizorom ili monitorom, odmah možete da počnete da koristite Continuum, a vaš telefon će funkcionisati poput table osetljive na dodir. Da biste obavili više posla, povežite miša i tastaturu i započnite rad na Word dokumentima, Excel unakrsnim tabelama i e-pošti.

Ako ste povezani sa računarom, koristite telefon kao na tablu osetljivu na dodir ili koristite miš i tastaturu koji su povezani sa računarom.

Svojstva

ID članka: 17267 - Poslednji pregled: 16.08.2016. - Verzija: 4

Povratne informacije