Konfigurisanje e-pošte i kalendara

Aplikacije „Outlook pošta“ i „Outlook kalendar“ su već ugrađene na Windows 10 uređaju. One se nalaze u listi svih aplikacija, kojoj možete pristupiti prevlačenjem prstom sa početnog ekrana. Ako očekujete da ćete ih često koristiti, zakačite iz za početni ekran, ako već nisu smeštene tamo.

Aplikacije „Pošta“ i „Kalendar“ na početnom ekranu

Zvezde među aplikacijama za e-poštu i planiranje

Pronašli ste aplikacije, sada bi trebalo da dodate svoje naloge da bi one postale korisne. Ako je ovo prvi put da otvarate bilo koju od aplikacija, videćete stranicu dobrodošlice. Sledite uputstva za podešavanje naloga. U suprotnom:

 1. U aplikaciji „Pošta“ ili „Kalendar“ izaberite stavku Meni koja se nalazi u gornjem levom uglu ekrana. Zatim izaberite stavku Postavke koja se nalazi u donjem desnom uglu ekrana.

 2. Otvorite stavke Nalozi > Dodaj nalog, odaberite tip naloga, a zatim pratite uputstva.

Vaša pošta i kalendar će početi da se sinhronizuju čim konfigurišete nalog.

Nekoliko korisnih stvari koje vam mogu zatrebati:

 • Kada se naviknete na jedan nalog koji ste dodali, možete da se vratite u „Postavke“ da biste dodali još naloga.

 • Nema potrebe da dva puta dodajete isti nalog – kada ga dodate u jednu aplikaciju, druga aplikacija će se automatski povezati sa tim nalogom. Prebacujte se između ovih aplikacija tako što ćete izabrati stavku Više

  Slika ikone „Više“
  , a zatim otvoriti aplikaciju „Kalendar“ ili „Pošta“.

  Asset not found
  Opcija prebacivanja između aplikacija „Pošta“ i „Kalendar“ u okviru opcije „Više“.

  Izaberite stavke Meni > Nalozi da biste se prebacivali između naloga. U okviru odeljka Svi nalozi izaberite nalog na koji želite da se prebacite.

 • Izbrišite nalog u bilo kom trenutku tako što ćete otvoriti stavke Meni > Postavke > Nalozi, a zatim odabrati nalog koji želite da izbrišete. Izaberite stavku Izbriši nalog. (Ako ste prijavljeni na uređaj preko Microsoft naloga, taj nalog se automatski dodaje u aplikacije „Pošta“ i „Kalendar“ i nije ga moguće izbrisati. Međutim, možete ukloniti sve druge koje ste sami dodali.)

 • Ako imate još pitanja o tome kako da koristite aplikacije, uključujući ona o rešavanju problema ako ne možete da dodate nalog, pronađite odgovore tako što ćete otvoriti stavke Meni > Postavke > Pomoć > Otvorite pomoć.

Gde se nalaze moji kontakti?

Kada dodate nalog, preko aplikacije „Pošta“ ili „Kalendar“, ili neke druge aplikacije za društvene medije, svi kontakti koji su povezani sa tim nalozima će se pojaviti u aplikaciji „Osobe“. Pristupite aplikaciji „Osobe“ prevlačenjem prstom sa početnog ekrana do liste svih aplikacija.

Svojstva

ID članka: 17268 - Poslednji pregled: 16.08.2016. - Verzija: 4

Povratne informacije