Početni ekran i pronalaženje svih aplikacija

Početni ekran je mesto gde sve počinje. Otvorite aplikacije i nabavite najnovije ispravke koristeći aktivne pločice. Prilagodite početni ekran tako što ćete promeniti raspored i veličinu pločica. Pritisnite i držite pločicu da biste joj promenili veličinu ili je premestili na drugo mesto. Upamtite da ćete, ako imate neku otvorenu aplikaciju i pritisnete Start

ikona „Start“
otići direktno nazad na početni ekran.

Slika na kojoj je prikazan postupak brzog prevlačenja prstom sa početnog ekrana do liste svih aplikacija

Gde je lista svih aplikacija?

Prevucite prstom sa početnog ekrana da biste videli listu svih aplikacija. Pomerajte prikaz nagore ili nadole da biste prikazali aplikacije ili izaberite neko slovo da biste prešli na određeni deo liste. Ako često koristite neku aplikaciju, zakačite je za početni ekran.

Slika na kojoj je prikazan postupak brzog prevlačenja prstom sa početnog ekrana do liste svih aplikacija

Svojstva

ID članka: 17272 - Poslednji pregled: 16.08.2016. - Verzija: 4

Povratne informacije