Windows 10Mobilna veza prebacuje obaveštenja i radnje sa brzim pristupom u centar aktivnosti, odakle možete da im smesta pristupite. Brzo prevucite prstom od vrha ekrana nadole da biste otvorili centar aktivnosti.

Otvaranje centra aktivnosti

Lako dostupna obaveštenja

Ako se sa desne strane obaveštenja nalazi strelica, izaberite je kako biste pročitali sadržaj obaveštenja ili da biste preduzeli neku radnju, npr. odgovorili na poruku, bez otvaranja potrebne aplikacije ili drugog pošiljaoca obaveštenja. Ne želite da primenite nijednu radnju? Uklonite obaveštenje tako što ćete ga prevući ka desnoj ivici ekrana.

Razvijanje i skupljanje obaveštenja

Da li želite da se u centru aktivnosti obaveštenja iz određenih aplikacija prikazuju pre ostalih? Pritisnite i držite ime grupe obaveštenja i izaberite Dodeli ovoj grupi najviši prioritet. Obaveštenja od pošiljalaca visokog prioriteta se uvek prikazuju iznad obaveštenja od pošiljalaca normalnog prioriteta.

Izuzetno brz pristup

Radnje sa brzim pristupom prebaciće vas direktno u postavke i aplikacije koje verovatno često koristite, kao što su između ostalog Bluetooth i svetlina. Kada otvorite centar za obaveštenja, videćete prve radnje po svom izboru ili sve dostupne radnje sa brzim pristupom. Razvijte ih ili skupite da biste prikazali više ili manje radnji sa brzim pristupom.

Slika radnji sa brzim pristupom u centru aktivnosti

Svojstva

ID članka: 17275 - Poslednji pregled: 16.08.2016. - Verzija: 4

Povratne informacije