Zašto ne mogu da se povežem?

Da li imate problema prilikom povezivanja sa mobilnom mrežom ili Wi-Fi mrežom na Windows 10 Mobile telefonu? Evo šta biste mogli da probate.

Problemi sa mobilnom vezom

 • Proverite da li je veza za prenos mobilnih podataka uključena. Na početnom ekranu

  Ikona Windows logotipa
  brzo prevucite prstom do liste svih aplikacija, a zatim izaberite stavke Postavke > Mreže i bežične veze > Mobilne veze i SIM da biste to proverili.

 • Proverite jačinu signala mobilne veze () tako što ćete pogledati broj crtica pri vrhu ekrana. Pomerite se na neko drugo mesto da biste dobili bolji signal. Na primer, približite se prozoru ili izađite napolje.

 • Režim rada u avionu je možda isključen. Ako je tako, pri vrhu ekrana će se pojaviti ova ikona . Da biste isključili režim rada u avionu ako je uključen, brzo prevucite prstom nadole sa vrha ekrana i izaberite stavke Razvij > Režim rada u avionu.

 • Uverite se da ste ubacili SIM karticu i da je telefon prepoznaje. Ikona se prikazuje pri vrhu ekrana ukoliko to nije slučaj. Pročitajte uputstvo za korišćenje vašeg modela telefona da biste saznali kako se SIM kartica ubacuje i uklanja.

 • Proverite postavke za mobilnu vezu i SIM i promenite ih po potrebi. Na početnom ekranu

  Ikona Windows logotipa
  brzo prevucite prstom do liste svih aplikacija, a zatim izaberite stavke Postavke > Mreže i bežične veze > Mobilne veze i SIM. Saznajte više o ovim postavkama i kako možete da ih promenite.

Prikaz postavki u stavki „Mreže i bežične veze“

Problemi sa Wi-Fi mrežom

 • Proverite da li je uključen Wi-Fi. Na početnom ekranu

  Ikona Windows logotipa
  brzo prevucite prstom do liste svih aplikacija, a zatim izaberite stavke Postavke > Mreže i bežične veze > Wi-Fi da biste to proverili. Ako niste povezani sa mrežom, izaberite neku koju prepoznajete na listi da biste se povezali.

 • Brzo prevucite prstom nadole sa vrha ekrana i izaberite stavke Razvij > Režim rada u avionu da biste ga isključili ukoliko je uključen.

 • Približite računar ruteru ili pristupnoj tački.

 • Isprobajte naprednije korake navedene u članku Otklonite probleme sa Wi-Fi vezom u operativnom sistemu Windows 10 Mobile.

Ako i dalje imate problema sa Wi-Fi vezom, ponovo pokrenite telefon i Wi-Fi ruter. To treba probati tek na kraju.

Ne vidite ime Wi-Fi mreže kod kuće?

Proverite da li je ruter podešen tako da emituje ime mreže:

 1. Idite do računara i povežite ga sa ruterom pomoću Ethernet kabla.

 2. Otvorite veb pregledač i ukucajte IP adresu bežičnog rutera. (Na primer, 192.168.1.1 ili 172.16.0.0 – u dokumentaciji za ruter potražite podrazumevanu IP adresu.)

 3. Prijavite se koristeći korisničko ime i lozinku, a zatim proverite da li je uključena opcija označena kao Omogući SSID emitovanje, Bežično SSID emitovanje ili neka slična. Ova postavka se često može pronaći na stranici „Postavke bežične mreže“.

Nakon toga, na početnom ekranu

Ikona Windows logotipa
telefona brzo prevucite prstom do liste svih aplikacija, izaberite stavke Postavke > Mreže i bežične veze > Wi‑Fi i proverite da li se pojavilo ime mreže.

Svojstva

ID članka: 17286 - Poslednji pregled: 13.10.2016. - Verzija: 15

Povratne informacije