Pronalaženje i dobijanje predloga za pregledanje u programu Internet Explorer 11Za Windows 10

Da bi pregledanje bilo jednostavnije, Internet Explorer preporučuje Veb lokacije koje bi vam se možda dopale na osnovu lokacija koje najčešće posećujete.

Dobijanje predloga za pregledanje na traci adresa

Kada počnete da kucate na traci adresa, Internet Explorer automatski preporučuje Veb lokacije, termine za pretragu, aplikacije ili predloge za vremensku prognozu i finansije. Ti predlozi su zasnovani na vašoj istoriji pregledanja, pritiscima na tastere i omiljenim lokacijama tako da pregledač može da vam prikaže rezultate koji su možda relevantniji za vas.

Automatsko pretraživanje

Ako ste na traci adresa u programu Internet Explorer uneli tekst koji nije važeća Veb adresa ili ako taj tekst počinje znakom pitanja, rečima „potraži“, „pronađi“ ili „otvori“, Internet Explorer će vas preusmeriti na podrazumevanog dobavljača pretrage da biste lakše pronašli traženu lokaciju.

Isključivanje automatskog pretraživanja

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim izaberite ikonu programa Internet Explorer na traci zadataka.
 2. Izaberite dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 3. Na kartici Više opcija, u odeljku Pregledanje potvrdite izbor u polju Nemoj da pretražuješ sa trake adresa.


Dobijanje predloga za pregledanje

Internet Explorer vam pruža predloge za pretragu i predložene lokacije da bi vas obavestio o terminima za pretragu ili Veb lokacijama koje mogu biti zanimljive za vas.

Predlozi za pretragu

Predlozi za pretragu u okviru trake adresa u programu Internet Explorer za računare mogu da vam pomognu da suzite pretragu tako što će vam ponuditi termine za pretragu dok kucate.

Isključivanje predloga za pretragu

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim izaberite ikonu programa Internet Explorer na traci zadataka.
 2. Izaberite strelicu sa desne strane trake adresa i izaberite stavku Isključi predloge za pretragu.

Predložene lokacije na radnoj površini

„Predložene lokacije“ su usluga na mreži koju Internet Explorer koristi da bi vam predložio Veb lokacije koje bi mogle da vam se dopadnu na osnovu lokacija koje najčešće posećujete.

Uključivanje usluge „Predložene lokacije“

 1. Otvorite Internet Explorer i izaberite dugme Omiljene lokacije.
 2. Izaberite dugme Uključi uslugu „Predložene lokacije“ (nalazi se pri dnu omiljenih lokacija).
 3. U dijalogu „Predložene lokacije“ izaberite opciju Da.


Za Windows 7

Kada počnete da kucate na traci adresa, Internet Explorer može automatski da preporuči Veb lokacije i termine za pretragu na osnovu lokacija koje najčešće posećujete, vaših omiljenih lokacija ili popularnih termina za pretragu.

Dobavljači pretrage

Dobavljači pretrage su programski dodaci koji obezbeđuju predloge za pretragu i automatsko pretraživanje na traci adresa u programu Internet Explorer. Možete da imate više instaliranih dobavljača pretrage, ali samo jedan može biti podrazumevan.

Instaliranje dodataka dobavljača pretrage

 1. Otvorite Internet Explorer, izaberite dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Upravljaj dodacima.
 2. U dijalogu „Upravljanje dodacima“ izaberite stavku Dobavljači pretrage, a zatim izaberite stavku Pronađi još dobavljača pretrage.
 3. Izaberite dobavljač pretrage koji želite da dodate, a zatim ga instalirajte tako što ćete izabrati stavku Dodaj u Internet Explorer.

Promena podrazumevanog dobavljača pretrage

 1. Otvorite Internet Explorer, izaberite dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Upravljaj dodacima.
 2. U dijalogu „Upravljanje dodacima“ izaberite stavku Dobavljači pretrage.
 3. Izaberite dobavljač pretrage koji želite da postavite kao podrazumevani, a zatim izaberite dugme Postavi kao podrazumevano.

Uklanjanje dobavljača pretrage

 1. Otvorite Internet Explorer, izaberite dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Upravljaj dodacima.
 2. U dijalogu „Upravljanje dodacima“ izaberite stavku Dobavljači pretrage.
 3. Izaberite dobavljač pretrage koji želite da uklonite, a zatim izaberite stavku Ukloni.

Predlozi za pretragu

Predlozi za pretragu u okviru trake adresa mogu da vam pomognu da suzite pretragu tako što će vam ponuditi relevantne termine za pretragu dok kucate. Ti predlozi potiču od podrazumevanog dobavljača pretrage.

Da biste uključili ili isključili predloge za pretragu, otvorite Internet Explorer i počnite da unosite termin za pretragu na traci adresa. Zatim izaberite stavku Uključi predloge (ili Isključi predloge) u padajućem meniju.

Automatsko pretraživanje

Ako ste na traci adresa u programu Internet Explorer uneli tekst koji nije važeća URL adresa, ili ako taj tekst počinje rečima „potraži“, „pronađi“, „otvori“ ili znakom pitanja, Internet Explorer će vas preusmeriti na podrazumevanog dobavljača pretrage da biste lakše pronašli traženu lokaciju.

Isključivanje automatskog pretraživanja

 1. Otvorite Internet Explorer, izaberite dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Upravljaj dodacima.
 2. Na kartici Više opcija, u odeljku Pregledanje potvrdite izbor u polju Nemoj da pretražuješ sa trake adresa.

Predložene lokacije

„Predložene lokacije“ su usluga na mreži koju Internet Explorer koristi da bi vam predložio Veb lokacije koje bi mogle da vam se dopadnu na osnovu lokacija koje najčešće posećujete.

Uključivanje usluge „Predložene lokacije“

 1. Otvorite Internet Explorer i izaberite dugme Omiljene lokacije.
 2. Izaberite stavku Uključi uslugu „Predložene lokacije“ (nalazi se pri dnu centra za omiljene lokacije), a zatim izaberite opciju Da.
 3. U dijalogu „Predložene lokacije“ izaberite opciju Da.

Korišćenje usluge „Predložene lokacije“

Prikažite lokacije koje su preporučene za vas kada uključite „Predložene lokacije“.

 1. Otvorite Internet Explorer i izaberite dugme Omiljene lokacije.
 2. Izaberite stavku Pogledaj uslugu „Predložene lokacije“.

Isključivanje usluge „Predložene lokacije“

 1. Otvorite Internet Explorer i izaberite dugme Alatke .
 2. Postavite pokazivač na meni Datoteka, a zatim opozovite izbor pored stavke Predložene lokacije.


Svojstva

ID članka: 17297 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije