Ako već radite na Surface Hub, a zatim želite da dodate konferencijski poziv, izaberite dugme za poziv. Ako već znate broj telefona osobe koju želite da pozovete, izaberite stavku Uputi telefonski poziv.

Da biste pronašli željenu osobu, izaberite stavku Pronađite nekoga i zatim unesite ime osobe.

Traženje osoba za dodavanje u Skype poziv

Izaberite osobu koju želite da pozovete kada je pronađete. Da biste dodali još neku osobu, ponovite pretragu, a zatim izaberite svaku osobu koju želite da dodate u poziv. Da biste započeli poziv, izaberite opciju Pozovi.

Pozivanje nekoga u poziv u usluzi Skype za posao

Ako je poziv već u toku, a želite da dodate Surface Hub, pogledajte temu pomoći – dodavanje u već zakazani sastanak.

Ako koristite Surface Hub, a treba da se pridružite pozivu koji je već zakazan, pogledajte temu pomoći Prebacivanje na novi sastanak ili sesiju.

Svojstva

ID članka: 17304 - Poslednji pregled: 15.06.2016. - Verzija: 3

Povratne informacije
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)