Kontrolisanje uređaja sa ekrana

Neki uređaji, poput laptop i tablet računara koji imaju Windows vam omogućavaju da držite prezentaciju u prednjem delu prostorije, a da pomoću Surface Hub ekrana osetljivog na dodir kontrolišete taj uređaj, bez obzira gde je smešten u prostoriji.

Priključite video kabl (HDMI, DisplayPort ili VGA) i USB kabl na uređaj. Dodirom po Surface Hub ekranu kontrolisaćete uređaj. Isto važi i za korišćenje olovke, miša i tastature.

Ako koristite uređaj koji radi pod operativnim sistemom Windows 10, možete da kontrolišete taj uređaj sa Surface Hub, pri čemu vam kablovi nisu potrebni. Samo se povežite na Surface Hub bežičnim putem. Više informacija o tome kako da se povežete potražite u temi pomoći Bežična projekcija pomoću Miracast standarda.

Svojstva

ID članka: 17309 - Poslednji pregled: 15.06.2016. - Verzija: 3

Povratne informacije
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)