Tasterske prečice i pristupačnost

Surface Hub ima tasterske prečice pomoću kojih možete brže da obavljate zadatke ili da uključite funkcije pristupačnosti:

Pritisnite ove tastere

Da biste uradili sledeće:

Taster sa Windows logotipom

ikona dugmeta „Start”

Prelazak na početni ekran

Taster sa Windows logotipom

ikona dugmeta „Start”
+ A

Otvaranje radnji sa brzim pristupom

Taster sa Windows logotipom

ikona dugmeta „Start”
+ F

Aktiviranje ili napuštanje režima prikaza preko celog ekrana

Taster sa Windows logotipom

ikona dugmeta „Start”
+ N

Otvaranje obaveštenja

Taster sa Windows logotipom

ikona dugmeta „Start”
+ S

Otvaranje Cortana/pretrage

Taster sa Windows logotipom

ikona dugmeta „Start”
+ T

Otvaranje datuma i vremena

Taster sa Windows logotipom

ikona dugmeta „Start”
+ W

Slanje na belu tablu

Taster sa Windows logotipom

ikona dugmeta „Start”
+ X

Zamena bočnih traka

Taster sa Windows logotipom

ikona dugmeta „Start”
+ 1

Otvaranje okna za poziv na bočnoj traci/zatvaranje bočne trake

Taster sa Windows logotipom

ikona dugmeta „Start”
+ 2

Otvaranje okna za osobe na bočnoj traci/zatvaranje bočne trake

Taster sa Windows logotipom

ikona dugmeta „Start”
+ 3

Otvaranje okna za poruke na bočnoj traci/zatvaranje bočne trake

Taster sa Windows logotipom

ikona dugmeta „Start”
+ 4

Otvaranje okna za sadržaj na bočnoj traci/zatvaranje bočne trake

Taster sa Windows logotipom

ikona dugmeta „Start”
+ F6

Premeštanje fokusa tastature između bočne trake, gornje trake i donje trake

Taster sa Windows logotipom

ikona dugmeta „Start”
+ F6 + Shift

Premeštanje fokusa tastature između bočne trake, gornje trake i donje trake u suprotnom smeru

Taster sa Windows logotipom

ikona dugmeta „Start”
+ Tab

Prelazak u prikaz zadataka

Taster sa Windows logotipom

ikona dugmeta „Start”
+ Backspace

Idi nazad

Taster sa Windows logotipom

ikona dugmeta „Start”
+ razmaknica

Prebacivanje jezika unosa ili tastature

Taster sa Windows logotipom

ikona dugmeta „Start”
+ Enter

Otvaranje funkcije „Narator“

Taster sa Windows logotipom

ikona dugmeta „Start”
+ plus (+)

Otvaranje lupe

Levi taster Alt + levi taster Shift + PrtScn

Uključivanje ili isključivanje visokog kontrasta

Levi taster Alt + levi taster Shift + Num Lock

Prebacivanje tastera miša

Desni taster Shift 8 sekundi

Prebacivanje tastera filtera

Shift 5 puta

Prebacivanje lepljivih tastera

Num Lock 5 sekundi

Prebacivanje preklopnih tastera

Taster sa Windows logotipom

ikona dugmeta „Start”
+ Esc

Kraj sesije

Prečice na tastaturi

Surface Hub tastatura ima specijalne tastere, poznate kao prečice na tastaturi, pomoću kojih možete brže da obavljate zadatke.

Pritisnite ovu prečicu na tastaturi

Da biste uradili sledeće:

Otvorite okno za poziv na bočnoj traci u usluzi Skype za posao pomoću prečice na tastaturi za poziv
/
Zatvorite okno za poziv na bočnoj traci u usluzi Skype za posao pomoću prečice na tastaturi za poziv

Otvaranje ili zatvaranje okna za poziv na bočnoj traci

Otvorite ili zatvorite okno za osobe na bočnoj traci u usluzi Skype za posao pomoću prečice na tastaturi za osobe

Otvaranje ili zatvaranje okna za osobe na bočnoj traci

Otvorite ili zatvorite okno za poruke na bočnoj traci u usluzi Skype za posao pomoću prečice na tastaturi za poruke

Otvaranje ili zatvaranje okna za poruke na bočnoj traci

Otvorite ili zatvorite okno za sadržaj na bočnoj traci u usluzi Skype za posao pomoću prečice na tastaturi za sadržaj

Otvaranje ili zatvaranje okna za sadržaj na bočnoj traci

Uključite mikrofon dok koristite uslugu Skype za posao pomoću prečice na tastaturi za mikrofon
/
Isključite mikrofon dok koristite uslugu Skype za posao pomoću prečice na tastaturi za mikrofon

Uključivanje ili isključivanje mikrofona

Uključite kameru dok koristite uslugu Skype za posao pomoću prečice na tastaturi za kameru
/
Isključite kameru dok koristite uslugu Skype za posao pomoću prečice na tastaturi za kameru

Uključivanje ili isključivanje kamera

Premestite levu bočnu traku pomoću prečice na tastaturi za levu bočnu traku
/
Premestite desnu bočnu traku pomoću prečice na tastaturi za desnu bočnu traku

Zamena bočnih traka

Otvorite ili zatvorite datum i vreme pomoću prečice na tastaturi za kalendar

Otvaranje ili zatvaranje datuma i vremena

Otvorite radnje sa brzim pristupom pomoću prečice na tastaturi sa zupcem

Otvaranje radnji sa brzim pristupom

Uključite ili isključite deljenje ekrana pomoću prečice na tastaturi za projekat

Uključivanje ili isključivanje deljenja ekrana

Promenite veličinu aplikacije koju koristite pomoću prečice na tastaturi sa dvostrukom strelicom

Prikaz preko celog ekrana za aplikaciju koju koristite ili izlazak iz tog prikaza

Pošaljite stavke iz aplikacija na belu tablu pomoću prečice na tastaturi za beleženje da biste mogli da crtate u njima

Slanje na belu tablu

Otvorite pomoćnika Cortana ili pretragu pomoću lupe

Otvaranje pomoćnika Cortana ili pretrage

Pređite u prikaz zadataka da biste se prebacivali između otvorenih aplikacija pomoću prečice na tastaturi za prikaz zadataka

Prelazak u prikaz zadataka

Završite sesiju pomoću prečice na tastaturi „Gotovo“

Kraj sesije

Više informacija o pristupačnosti

Da biste otvorili opcije pristupačnosti, izaberite strelicu nagore&pored ikone obaveštenja i izaberite stavku Jednostavan pristup.

Narator čita ono što je prikazano na ekranu, uključujući sadržaj aktivnog prozora, opcije menija ili otkucani tekst.

Lupa uvećava različite delova ekrana kako biste ih lakše videli.

Visoki kontrast povećava kontrast boja nekog teksta i slika na ekranu, pa je sve to istaknutije i prepoznatljivije.

Druge postavke pristupačnosti možete da promenite u aplikaciji „Postavke“ – zatražite pomoć od korisničke podrške.

Svojstva

ID članka: 17317 - Poslednji pregled: 15.06.2016. - Verzija: 3

Povratne informacije