Razmena poruka u toku poziva

Za čitanje i slanje poruka ostalima u konferencijskom pozivu, izaberite dugme za poruke u usluzi Skype za posao.

Poruke u usluzi Skype za posao na Surface Hub

Ako dobijete poruku dok ste na sastanku, a okno za poruke nije vidljivo, na Surface Hub će se pojaviti obaveštenje o tome da imate novu poruku. Prikažite poruku i odgovorite na nju tako što ćete izabrati dugme za poruke na bočnoj traci.

Obaveštenje o poruci na Surface Hub

Svojstva

ID članka: 17318 - Poslednji pregled: 15.06.2016. - Verzija: 3

Povratne informacije