Obaveštenja i radnje sa brzim pristupom

Možda ćete primetiti poruke obaveštenja dok koristite Surface Hub. Ako ste nešto propustili, možete to kasnije da pronađete u centru aktivnosti. Da biste došli do centra aktivnosti, izaberite ikonu obaveštenja.

Okno za obaveštenja

Evo nekoliko stvari koje možete da uradite pomoću radnji sa brzim pristupom:

  • Ne uznemiravaj: Privremeno isključite obaveštenja, sprečite druge osobe da projektuju i onemogućite pomoćnika Cortana da odgovara na „Hey, Cortana“ (Hej, Cortana).

  • Jačina zvuka: Pojačajte ili smanjite jačinu zvuka.

  • Ponovno pokretanje: Ponovo pokrenite Surface Hub.

Uključivanje ili isključivanje obaveštenja u centru aktivnosti

Svojstva

ID članka: 17320 - Poslednji pregled: 15.06.2016. - Verzija: 3

Povratne informacije
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)