Ako bela tabla nije još uvek otvorena, u „Start“ meniju (izaberite dugme „Start“

ikona dugmeta „Start”
pri dnu Surface Hub ekrana osetljivog na dodir) izaberite stavku Bela tabla.

Dugme „Bela tabla“ na početnom ekranu

Kada to uradite, uzmite olovku sa bazne stanice i možete početi da pišete!

Olovka podignuta sa bazne stanice

Kada završite sesiju, ne zaboravite da vratite olovke na bazne stanice kako bi se napunile za sledeću osobu.

Svojstva

ID članka: 17322 - Poslednji pregled: 15.06.2016. - Verzija: 3

Povratne informacije