Predstavljanje Surface Hub ekrana (ili prestanak predstavljanja) tokom poziva

Kada se pridružite pozivu, bez obzira da li je već zakazan ili ste ga dodali kasnije, mikrofoni i kamere će se uključiti tako da osobe koje učestvuju u pozivu mogu da čuju i vide osobe u prostoriji. Ako takođe želite da delite ono što vam prikazujemo na Surface Hub ekranu osetljivom na dodir, izaberite opciju Pokreni izlaganje.

Deljenje Surface Hub ekrana sa sagovornicima pomoću dugmeta „Pokreni izlaganje“

Da biste zaustavi deljenje sadržaja sa osobama koje učestvuju u pozivu, pri čemu ne morate da im prekinete vezu, izaberite opciju Zaustavi izlaganje. Poziv će se nastaviti, ali vaši sagovornici neće moći da vide šta se deli na Surface Hub ekranu osetljivom na dodir.

Zaustavljanje deljenja Surface Hub ekrana sa sagovornicima pomoću dugmeta „Zaustavi izlaganje“

Svojstva

ID članka: 17323 - Poslednji pregled: 15.06.2016. - Verzija: 3

Povratne informacije