Deljenje sadržaja sačuvanog na mreži

Ako ste sačuvali sadržaj u usluzi skladišta na mreži, datoteke možete da otvorite na Surface Hub. Evo kako:

  • Ako se vaše datoteke nalaze u OneDrive, izaberite dugme „Start“

    ikona dugmeta „Start”
    , a zatim izaberite Sve aplikacije i OneDrive. Prijavite se da biste pristupili svojim datotekama.

  • Ako koristite Microsoft Office 365, otvorite željenu aplikaciju: Word, Excel ili PowerPoint. Prijavite se koristeći svoje informacije o nalogu. Zatim otvorite datoteku na kojoj želite da radite.

  • Ako koristite drugu uslugu skladišta na mreži (kao što je Dropbox), otvorite Microsoft Edge pregledač, unesite adresu za uslugu koju koristite, a zatim se prijavite. Moći ćete da otvarate datoteke iz Surface Hub.

Kada završite sa Surface Hub, izaberite dugme Gotovo. Sve vaše informacije o nalogu će biti izbrisane iz Surface Hub, pa ostali koji ga koriste ne mogu da nijednu vašu informaciju o nalogu, niti da pristupe vašim datotekama na mreži. Saznajte šta se događa kada završite sa

Informacije o tome kako da delite ekran sa ostalima u toku Skype poziva potražite u članku Predstavljanje ekrana (ili prestanak predstavljanja) tokom poziva.

Svojstva

ID članka: 17327 - Poslednji pregled: 15.06.2016. - Verzija: 3

Povratne informacije