Deljenje sadržaja prilikom poziva

Kada koristite aplikaciju Surface Hub možete da pristupite sadržaju sastanka iz okna za sadržaj. Evo nekih stvari koje se mogu naći u oknu za sadržaj:

  • Pozivnica na zakazani sastanak, uključujući tekst pozivnice, sve veze ka sadržaju i veza za pridruživanje sastanku u usluzi Skype za posao, ako je prvobitna pozivnica to sadržala.

  • Ako neki učesnik deli ekran, to će biti navedeno ovde. Ako neki učesnik sastanka koji nije u prostoriji deli ekran, izaberite ekran i ime te osobe na listi da biste deljeni ekran stavili u prvi plan.

  • PowerPoint datoteke koje se trenutno predstavljaju tokom sastanka u usluzi Skype za posao (izaberite željenu datoteku da biste prezentaciju stavili u prvi plan).

Okno sa sadržajem u Skype for Business

Možda će vam se za pristup sadržaju sastanka zatražiti PIN. Ako se to desi, izaberite stavku Da li vam treba PIN sadržaja?.

Okno sa sadržajem kada se za prikaz sadržaja sastanka u usluzi Skype for Business zahteva PIN

Zatim izaberite osobu kojoj želite da pošaljete PIN i izaberite stavku Pošalji.

Ova osoba sada može da unese PIN i da izabere stavku U redu kako bi pristupila sadržaju sastanka.

Svojstva

ID članka: 17329 - Poslednji pregled: 15.06.2016. - Verzija: 3

Povratne informacije