Prebacivanje na novi sastanak ili sesiju

Ako koristite Surface Hub za sastanak, a imate sledeći sastanak odmah nakon njega na istom Surface Hub uređaju, sledeći sastanak možete da pokrenete na dva načina.

Iz okna za poziv

Izaberite dugme za poziv, a zatim i stavku Prikaži planirane sastanke. Izaberite sastanak da biste se mu se pridružili. Ako sastanak nije prvobitno zakazan kao sastanak u usluzi Skype za posao, imate opciju da zatražite organizatoru sastanka da ovaj sastanak konfiguriše kao sastanak na mreži. Ili jednostavno nastavite da koristite Surface Hub.

Okno za poziv u kom je prikazan sledeći zakazani sastanak

Sa ekrana dobrodošlice

Obavezno sačuvajte sadržaje koje želite da zadržite i izaberite dugme Gotovo. Surface Hub će se očistiti. Kada se ovo završi, prikazaće se ekran dobrodošlice. Izaberite sledeći sastanak da biste mu se pridružili.

Dugme „Gotovo“

Svojstva

ID članka: 17333 - Poslednji pregled: 18.12.2016. - Verzija: 7

Povratne informacije