Prelazak sa jedne aplikacije na drugu

Evo nekih saveta o tome kako da koristite aplikacije na Surface Hub:

Prelazak iz jedne aplikacije u drugu

Ako ste otvorili više aplikacija, brzo prelazite iz jedne u drugu pritiskom na dugme za prikaz zadataka. Ovo dugme se nalazi pri dnu ekrana osetljivog na dodir.

Dugme za prikaz zadataka

U prikazu zadataka samo izaberite aplikaciju u koju želite da pređete. Druge aplikacije će i dalje biti otvorene i možete da se vratite u njih na isti način. Ako želite da istovremeno koristite više aplikacija na ekranu, prvo prevucite željenu aplikaciju do ivice ekrana osetljivog na dodir i ona će se zakačiti na tom mestu. Zatim prevucite drugu aplikaciju na suprotnu ivicu ekrana.

Snimak ekrana za prikaz zadataka

Korišćenje aplikacija u prikazu preko celog ekrana

Da biste neku aplikaciju prebacili u režim prikaza preko celog ekrana, izaberite dugme sa dvostrukom strelicom na naslovnoj traci aplikacije.

Dugme sa dvostrukom strelicom na traci sa alatkama aplikacije.

Kada ne želite više da koristite aplikaciju u režimu prikaza preko celog ekrana, prevucite prstom od dna ekrana osetljivog na dodir nagore ili nadole sa vrha ekrana, a zatim izaberite opciju Izađi iz režima celog ekrana.

Dugme „Izađi iz režima celog ekrana“.

Naporedno korišćenje aplikacija

Aplikacije se podrazumevano otvaraju jedna pored druge, pa možete da iskoristite prednost velikog ekrana osetljivog na dodir i da radite u više aplikacija u isto vreme. Da biste promenili veličinu aplikacija kada su naporedno postavljene, prevucite traku između aplikacija da biste im promenili širinu.

Menjanje veličine naporedno postavljanih aplikacija

Svojstva

ID članka: 17334 - Poslednji pregled: 15.06.2016. - Verzija: 3

Povratne informacije