Problemi sa mišem, tablom osetljivom na dodir i tastaturom u operativnom sistemu Windows

Imate problema sa uređajem? Uverite se da je sve pravilno povezano, da je uređaj priključen na izvor napajanja i da je sve ispravno podešeno.

Za početak, probajte da proverite hardver

 • Prekinite vezu sa USB kablovima i sačekajte kratko da Windows poništi učitavanje upravljačkog programa uređaja, a zatim priključite uređaj nazad.
 • Probajte da koristite drugi USB port na računaru.
 • Ako koristite USB čvorište između uređaja i računara, uverite se da je čvorište priključeno na izvor napajanja. Ako i dalje ne radi, probajte da uklonite USB čvorište i priključite uređaj direktno na USB port na računaru.
 • Uverite se da kablovi na uređaju nisu na bilo koji način oštećeni.
 • Proverite da li su baterije u uređajima koji rade na baterije potpuno napunjene i da li su nedavno zamenjene.
 • Uverite se da prljavština na blokira tastere ili senzore.

Proverite bežične veze

 • Potražite na dnu bežičnog uređaja dugme „Reset“. Resetovanje uređaja će prekinuti, a zatim opet uspostaviti bežičnu vezu. Dugme „Reset“ se možda nalazi i na USB prijemniku za vaš uređaj.
 • Za USB bežične uređaje ovo može biti podjednako jednostavno kao isključivanje USB bežičnog prijemnika, čekanje oko 10 sekundi i ponovno priključivanje USB bežičnog prijemnika na USB port. Bežična veza bi trebalo da bude ponovo uspostavljena.

Provera uređaja

Ako uređaj ne radi uopšte (na primer, ne pojavljuju se nikakva svetla na uređaju kad je uključen ili se kursor ne pomera ili se ne pojavljuje na ekranu), povežite uređaj sa drugim računarom i proverite da li uređaj radi na tom računaru. Ako uređaj ne radi na drugom računaru, možda ćete morati da zamenite hardver.


Isprobajte Windows 7 alatku za rešavanje problema

Pokretanje alatke za rešavanje problema sa hardverom i uređajima u operativnom sistemu Windows 7:

 1. Otvorite alatku za rešavanje problema sa hardverom i uređajima tako što ćete kliknuti na dugme Start , a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla.
 2. U polju za pretragu otkucajte upit alatka za rešavanje problema i izaberite stavku Rešavanje problema.
 3. U okviru stavke „Hardver i zvuk“ izaberite stavku Konfigurisanje uređaja.


Alatka za rešavanje problema sa hardverom – upravljački programi

Ažuriranje upravljačkog programa u usluzi Windows Update

 1. Kliknite na dugme Start , unesite upit „Windows Update“ u polje za pretragu, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Windows Update.
 2. U levom oknu izaberite Proveri da li postoje ispravke.
 3. Na stranici Izaberite ispravke koje želite da instalirate potražite ispravke za uređaj, potvrdite izbor u polju za potvrdu pored upravljačkog programa koji želite da instalirate i kliknite na dugme U redu. Možda uopšte neće biti dostupnih ispravki za upravljačke programe.
 4. Na stranici Windows Update izaberite stavku Instaliraj ispravke. Windows Update će vam saopštiti da li su ispravke uspešno instalirane.

Samostalno preuzimanje i instaliranje upravljačkog programa

 1. Kliknite na dugme Start, ukucajte upit „upravljač uređajima“, a zatim izaberite stavku Upravljač uređajima.
 2. Na listi kategorija hardvera pronađite uređaj koji želite da ažurirate, a zatim dvaput kliknite na ime uređaja.
 3. Kliknite na karticu Upravljački program, izaberite stavku Ažuriraj upravljački program, a zatim sledite uputstva.


Svojstva

ID članka: 17417 - Poslednji pregled: 29.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije