Više opcija za pokretanje (uključujući bezbedni režim)

Ekran „Više opcija za pokretanje“ vam omogućava pokretanje operativnog sistema Windows u naprednim režimima za rešavanje problema. Meniju možete da pristupite tako što ćete uključiti računar i pritisnuti taster F8 pre nego što se Windows pokrene.

Neke opcije, na primer bezbedni režim, pokreću Windows u ograničenom stanju, pri čemu se pokreću samo osnovni elementi. Ako se problem ne ponovi kada pokrenete računar u bezbednom režimu, kao moguće uzroke možete da eliminišete podrazumevane postavke i upravljačke programe i usluge za osnovne uređaje. Ostale opcije pokreću Windows sa naprednim funkcijama namenjenim administratorima sistema i IT stručnjacima. Više informacija potražite na Microsoft veb lokaciji za IT stručnjake.

Popravljanje računara.

Prikazuje listu alatki za oporavak sistema koje možete da koristite za rešavanje problema pri pokretanju, pokretanje dijagnostike ili za oporavak sistema. Ova opcija je dostupna samo ako su alatke instalirane na čvrstom disku računara. Ako imate disk za instalaciju operativnog sistema Windows, alatke za oporavak sistema se nalaze na tom disku.

Bezbedni režim

Pokreće Windows sa minimalnim skupom upravljačkih programa i usluga.

Pokretanje u bezbednom režimu:

 1. Uklonite sve diskete, CD-ove i DVD-ove iz računara i ponovo ga pokrenite. Kliknite na dugme „Start“ , kliknite na strelicu pored dugmeta Isključi (ili na strelicu pored dugmeta Zaključavanje), a zatim izaberite stavku Ponovo pokreni.
 2. Uradite nešto od sledećeg:
   • Ako je na računaru instaliran jedan operativni sistem, prilikom ponovnog pokretanja pritisnite i držite taster F8. Taster F8 treba da pritisnete pre nego što se pojavi Windows logotip. Ako se pojavi Windows logotip, moraćete da pokušate ponovo tako što ćete sačekati da se pojavi Windows odziv za prijavljivanje, a zatim isključiti i ponovo pokrenuti računar.
   • Ako računar ima više od jednog operativnog sistema, koristite tastere sa strelicama da biste istakli operativni sistem koji želite da pokrenete u bezbednom režimu, a zatim pritisnite taster F8.
 3. Na ekranu Više opcija za pokretanje koristite tastere sa strelicama da biste istakli željenu opciju bezbednog režima, a zatim pritisnite taster Enter.
 4. Prijavite se na računar pomoću korisničkog naloga koji ima administratorska prava.

 • Bezbedni režim sa umrežavanjem. Pokreće Windows u bezbednom režimu i uključuje mrežne upravljačke programe i usluge koji su potrebni za pristup internetu ili drugim računarima na mreži.
 • Bezbedni režim sa komandnom linijom. Pokreće Windows u bezbednom režimu sa prozorom komandne linije umesto uobičajenog Windows interfejsa. Ova opcija je namenjena IT stručnjacima i administratorima.
 • Omogući vođenje evidencije o pokretanju računara. Kreira datoteku ntbtlog.txt koja prikazuje sve upravljačke programe koji su instalirani tokom pokretanja i koji mogu biti korisni za napredno rešavanje problema.
 • Omogući nisku rezoluciju video zapisa (640 x 480). Pokreće Windows pomoću trenutnog upravljačkog programa za grafičku karticu i koristi nisku rezoluciju i postavke učestalosti osvežavanja. Ovaj režim možete da koristite za uspostavljanje početnih vrednosti postavki prikaza. Više informacija potražite u odeljku „Promena rezolucije ekrana“.
 • Poslednja ispravna konfiguracija (napredne opcije). Pokreće Windows sa poslednjom konfiguracijom registratora i upravljačkog programa koja je uspešno radila.
 • Režim za oporavak usluga direktorijuma. Pokreće Windows kontrolor domena koji koristi Active Directory kako bi usluga direktorijuma mogla da se oporavi. Ova opcija je namenjena IT stručnjacima i administratorima.
 • Režim za otklanjanje grešaka. Pokreće Windows u naprednom režimu za rešavanje problema koji je namenjen IT stručnjacima i administratorima sistema.
 • Onemogućavanje automatskog ponovnog pokretanja pri otkazivanju sistema. Sprečava automatsko ponovno pokretanje sistema Windows ako je otkazivanje sistema Windows uzrokovano greškom. Odaberite ovu opciju samo ako je Windows zaglavljen u petlji, pri čemu Windows otkazuje, pokušava ponovo da se pokrene i iznova otkazuje.
 • Onemogućavanje prinudne primene potpisa upravljačkog programa. Omogućava instalaciju upravljačkih programa sa neodgovarajućim potpisima.
 • Normalno pokretanje operativnog sistema Windows. Pokreće Windows u normalnom režimu.
Svojstva

ID članka: 17419 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije