Rešavanje problema sa štampačem

Povezivanje štampača

Kada ste povezali štampač sa računarom ili dodali novi štampač na kućnu mrežu, obično možete odmah da počnete štampanje. Windows podržava većinu štampača i verovatno nećete morati da instalirate poseban softver za štampač. Ako koristite Windows 8.1 ili Windows RT 8.1, dodatna podrška za štampač i upravljački programi dostupni su preko usluge Windows Update.

Instalacija štampača

U najvećem broju slučajeva, sve što treba da uradite da biste podesili štampač je da ga povežete sa računarom. Samo priključite USB kabl štampača u dostupni USB port na računaru, a zatim uključite štampač.

Za bežične štampače sa Windows 8.1:

 1. Brzo prevucite od desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim i stavku Promena postavki računara. (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore, kliknite na stavku „Postavke”, a zatim na stavku „Promena postavki računara”.)
 2. Dodirnite stavku Računar i uređaji ili kliknite na nju, a zatim dodirnite stavku Uređaji ili kliknite na nju. Ako je štampač instaliran, trebalo bi da se pojavi pod stavkom Štampači.
 3. Ako štampač nije na listi, dodirnite stavku Dodaj uređaj ili kliknite na nju, a zatim izaberite štampač da biste ga instalirali.

Instaliracija (dodavanje) lokalnog štampača

 1. Kliknite na dugme Start , a zatim u meniju „Start”, kliknite na stavku Uređaji i štampači.
 2. Kliknite na stavku Dodaj štampač.
 3. U čarobnjaku za dodavanje štampača, kliknite na stavku Dodaj lokalni štampač.
 4. Na stranici Odaberite port štampača, uverite se da je izabrano dugme Koristi postojeći port i preporučeni port štampača, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. Na traci Instaliraj upravljački program štampača, izaberite proizvođača i model štampača, a zatim kliknite na dugme Dalje.
  • Ako vaš štampač nije naveden, kliknite na vezu Windows Update, a zatim sačekajte da Windows proveri da li postoje dodatni upravljački programi.
  • Ako nije dostupan nijedan, a imate instalacioni CD, kliknite na dugme Imam disk, a zatim potražite fasciklu u kojoj se nalazi upravljački program štampača. (Za dodatnu pomoć, pročitajte uputstvo za štampač.)
 6. Dovršite dodatne korake u čarobnjaku, a zatim kliknite na dugme Završi.

Instalacija mrežnog, bežičnog ili Bluetooth štampača

Ako pokušavate da dodate mrežni štampač u kancelariji, obično će vam biti potrebno ime štampača. Ako ne možete da ga nađete, obratite se administratoru mreže.

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim, u meniju „Start”, kliknite na stavku Uređaji i štampači.
 2. Kliknite na stavku Dodaj štampač.
 3. U čarobnjaku za dodavanje štampača, kliknite na dugme Dodaj mrežni, bežični ili Bluetooth štampač.
 4. Sa liste dostupnih štampača, izaberite onaj koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Dalje. (Ako je računar povezan sa mrežom, na listi se prikazuju samo štampači navedeni u aktivnom direktorijumu za vaš domen.)
 5. Ako se to od vas zatraži, instalirajte upravljački program štampača na računaru tako što ćete kliknuti na dugme Instaliraj upravljački program
  Neophodna je administratorska dozvola
  Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.
 6. Dovršite dodatne korake u čarobnjaku, a zatim kliknite na dugme Završi.


Rešavanje problema sa štampačem

Počnite tako što ćete proveriti hardver

Uverite se da je strujni kabl štampača uključen u električnu utičnicu i da je prekidač za napajanje uključen. Ako štampate na deljenom štampaču ili štampaču na mreži, uverite se da su svi potrebni računari i ruteri takođe uključeni. Ako je štampač ili druga oprema uključena u uređaj za prenaponsku zaštitu ili rezervno napajanje, uverite se da je i hardver priključen i uključen.

Ako koristite žični štampač, uverite se da je kabl štampača pravilno povezan od štampača do računara.

Kod bežičnih štampača, proverite bežičnu vezu. Proverite da li je bežična opcija štampača uključena i dostupna. Mnogi štampači imaju dugme na kome je prikazana plava bežična ikona kada je bežična veza dostupna.

Nakon toga uradite test bežičnog povezivanja štampača. Pročitajte uputstva koja ste dobili uz štampač ili potražite uputstva o tome kako da to uradite na Veb lokaciji proizvođača.

Upotreba alatke za rešavanje problema

Alatka za rešavanje problema je automatizovana alatka koja može da pronađe i automatski reši neke probleme sa računarom. Alatka za rešavanje problema sa štampanjem može otkloniti probleme vezane za instalaciju i povezivanje štampača.

Ažuriranje upravljačkih programa

Većina štampača zahteva softver upravljačkog programa da bi ispravno radila. Ako ste nedavno obavili nadogradnju sa jedne verzije operativnog sistema Windows na drugu, moguće je da je trenutni upravljački program namenjen za prethodnu verziju operativnog sistema Windows. Ako je u proteklo vreme često nestajala struja ili je vaš računar bio zaražen virusima ili ste imali probleme sa računarom, moguće je da su se upravljački programi oštetili. Preuzimanje i instaliranje najnovijih upravljačkih programa za štampač može da reši ove vrste problema.

Upravljački program možete da pronađete i instalirate na jedan od sledeća tri načina:
 • Pomoću usluge Windows Update. Na usluzi Windows Update možda postoji ažuriran upravljački program štampača.
 • Instalirajte softver proizvođača štampača. Ako je uz vaš štampač dostavljen disk, on možda sadrži softver koji instalira upravljački program za štampač.
 • Sami preuzmite i instalirajte upravljački program. Možete da potražite upravljački program na Veb lokaciji proizvođača. Pokušajte ovo ako Windows Update ne može da pronađe upravljački program za vaš štampač, a uz štampač niste dobili softver koji instalira upravljački program.

Za Windows 8.1 

Da biste odštampali Veb stranice u programu Internet Explorer, kliknite na dugme Alatke, izaberite stavku Odštampaj, a zatim ponovo izaberite stavku Odštampaj. Pogledajte budući izgled ogštampane stranice tako što ćete izaberati stavku „Pregled pre štampanja”. Ili odštampajte stranice tako što ćete pritisnuti Crtl + P.

Da biste odštampali samo sliku sa stranice (a ne i celu stranicu), kliknite desnim tasterom miša na sliku, a zatim izaberite stavku Odštampaj. U dijalogu „Odštampaj” ponovo izaberite stavku Odštampaj.

Za Windows 7 

Da biste odštampali Veb stranice koristeći Internet Explorer, pritisnite taster Crtl + P i odaberete sa kojih od instaliranih štampača želite da štampate.
Svojstva

ID članka: 17420 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije