Greške certifikata: Najčešća pitanja

Povremeno ćete dobiti poruku o grešci koja će ukazati na problem sa bezbednosnim certifikatom Veb lokacije. Certifikat lokacije omogućava pregledaču Internet Explorer da uspostavi bezbednu vezu sa lokacijom. Do greške sa certifikatom dolazi ako postoji problem sa certifikatom ili korišćenjem certifikata od strane Veb servera. Internet Explorer pomaže da vaše informacije budu bezbednije tako što upozorava na greške certifikata.

 
Na šta ukazuju greške certifikata?
Da li se nekada može bez problema zanemariti greška certifikata?
Mogu li da posetim lokaciju i pored toga što se prikazuje greška certifikata?
Da li mogu da isključim greške certifikata?


Svojstva

ID članka: 17430 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije