Štampanje Veb stranica pomoću programa Internet Explorer

Štampajte stranice tako što ćete pritisnuti Crtl + P na tastaturi ili izaberite dugme Alatke > Štampanje, a zatim izaberite stavku Odštampaj. Takođe možete da vidite budući izgled ogštampane stranice ako izaberete stavku Pregled pre štampanja.

Da biste odštampali samo sliku sa stranice (a ne i celu stranicu), kliknite desnim tasterom miša na sliku, a zatim izaberite stavku Odštampaj. U dijalogu „Štampanje“ ponovo kliknite na dugme Odštampaj.

Svojstva

ID članka: 17432 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije