SmartScreen filter: Najčešća pitanja

Šta je to SmartScreen filter i kako može da mi pomogne da se zaštitim?

SmartScreen filter vam pomaže da prepoznate prijavljene phishing i malver Veb lokacije, kao i da donosite potkrepljene odluke o preuzimanjima. SmartScreen pomaže da se zaštitite na tri načina:

  • Dok pregledate Veb, analizira stranice i utvrđuje da li bi mogle biti sumnjive. Ako pronađe sumnjive stranice, SmartScreen će prikazati stranicu upozorenja dajući vam priliku da nam pružite povratne informacije i savet da nastavite sa predostrožnošću.
  • SmartScreen proverava da li lokacije koje posećujete postoje na dinamičkim listama prijavljenih phishing lokacija i lokacija sa zlonamernim softverom. Ako pronađe podudaranje, SmartScreen će vam pokazati upozorenje u kome vas obaveštava da je ta lokacija blokirana zbog vaše bezbednosti.
  • SmartScreen proverava i da li datoteke koje ste preuzeli sa Veba postoje na listi prijavljenih lokacija sa zlonamernim softverom i programa za koje se zna da su nebezbedni. Ako pronađe podudaranje, SmartScreen će vam pokazati upozorenje da je preuzimanje blokirano zbog vaše bezbednosti. SmartScreen takođe proverava da li datoteke koje preuzimate postoje na listi datoteka koje su dobro poznate i koje su preuzeli mnogi ljudi koji koriste Internet Explorer. Ako datoteka koju preuzimate nije na listi, SmartScreen će vas upozoriti na to.

Šta mogu da uradim ako me SmartScreen upozori na lokaciju koju posećujem, a ona nije nebezbedna?

Na stranici upozorenja možete da odaberete da prijavite da je ova lokacija bezbedna. Izaberite stavku Više informacija, a zatim izaberite vezu Prijavite da ova lokacija ne sadrži pretnje da biste otišli na Microsoft lokaciju za povratne informacije i sledite uputstva.

Ako posetite neku lokaciju za koju mislite da bi SmartScreen trebalo da vas ubuduće upozori, možete da je prijavite korporaciji Microsoft tako što ćete dodirnuti dugme Alatke, ili kliknuti na njega, postaviti pokazivač na stavku Bezbednost, a zatim izabrati stavku Prijavi nebezbednu Veb lokaciju.

Da li mogu da uključim ili isključim SmartScreen?

U najvećem broju slučajeva, da. U pojedinim slučajevima – kao što je mreža na poslu – ovom postavkom upravlja administrator sistema i postavka ne može da se promeni. 

Uključivanje ili isključivanje filtera SmartScreen
Uključivanje ili isključivanje filtera SmartScreen u programu Internet Explorer 8

Da li se SmartScreen razlikuje od blokatora iskačućih prozora?

Da. SmartScreen proverava da li lokacije koje posećujete i datoteke koje preuzimate sadrže bezbednosne pretnje. Blokator iskačućih prozora ograničava većinu iskačućih prozora na lokacijama, ali oni su obično oglasi i nisu nužno zlonamerni.

Svojstva

ID članka: 17443 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije