Uvoz slika u operativnom sistemu Windows 7

Uvoz slika i video zapisa sa digitalnog fotoaparata

 1. Povežite fotoaparat sa računarom pomoću USB kabla fotoaparata.
 2. Uključite fotoaparat.
 3. U dijalogu Automatska reprodukcija koji će se pojaviti, kliknite na stavku Uvezi slike i video zapise pomoću operativnog sistema Windows.
 4. (Opcionalno) Da biste označili slike, otkucajte ime oznake u polje Označavanje slika (opcionalno) .

  Ime fascikle po podrazumevanoj vrednosti uključuje datum uvoza slika i video zapisa i ime oznake.
 5. Kliknite na dugme Uvezi.

  Novi prozor se otvara i prikazuje uvezene slike i video zapise.

Šta ako se dijalog „Automatska reprodukcija” ne pojavi?

 1. Otvorite stavku „Računar“ tako što ćete kliknuti na dugme Start
  Slika dugmeta „Start“
  , a zatim kliknuti na stavku Računar.
 2. U oknu za navigaciju na levoj strani, u okviru stavke Računar kliknite desnim tasterom miša na digitalni fotoaparat, a zatim kliknite na stavku Uvoz slika i video zapisa.
 3. (Opcionalno) Da biste označili slike, otkucajte ime oznake u polje Označavanje slika (opcionalno).

  Ime fascikle po podrazumevanoj vrednosti uključuje datum uvoza slika i video zapisa i ime oznake.
 4. Kliknite na dugme Uvezi.

  Novi prozor se otvara i prikazuje uvezene slike i video zapise.


Šta je sa fleš memorijskim karticama?

Ako vaš fotoaparat koristi prenosivu fleš memorijsku karticu tipa Secure Digital (SD) ili CompactFlash, razmislite o priključivanju čitača memorijske kartice na računar. Kada ubacite memorijsku karticu u čitač možete kopirati slike sa memorijske kartice na računar, a da ne trošite bateriju fotoaparata, koristite kablove za povezivanje ili instalirate dodatni softver. Neki računari ili laptop računari imaju ugrađene čitače memorijske kartice. Pogledajte dokumentaciju za računar da biste utvrdili da li vaš računar ima takav čitač.

Zašto ne mogu da odaberem koje slike ili video zapise želim da uvezem?

Windows otkriva najnovije slike i video zapise i ne uvozi duplirane verzije starijih slika ili video zapisa koje ste već kopirali na računar kako biste u jednom koraku mogli da uvezete slike i video zapise. Slike možete pregledati i organizovati u biblioteci slika.

Uvezene slike možete pregledati i u programu Windows prikazivač fotografija u kojem veliki format pregleda olakšava donošenje odluke oko toga koje ćete novouvezene slike izbrisati sa računara.

Svojstva

ID članka: 17449 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije