Rešavanje problema sa ažuriranjem za Microsoft Security Essentials

Microsoft Security Essentials radi automatski sa programom Microsoft Update da biste bili sigurni da su definicije virusa i špijunskog softvera ažurirane.

Simptomi 

Evo nekih uobičajenih problema sa automatskim ažuriranjem:

 • Vidite poruke o grešci koje pokazuju da ažuriranje nije uspelo.
 • Kada proveravate da li postoje ispravke, dobijate poruku o grešci u kojoj se navodi da nije moguće proveriti definicije virusa i špijunskog softvera, kao ni preuzeti ih ili instalirati.
 • Iako ste povezani sa Internetom, dolazi do grešaka prilikom ažuriranja.
 • Ispravke se ne instaliraju automatski kao što je planirano.

Uzrok 

Najčešći uzroci za sve probleme sa ažuriranjem su problemi sa Internet vezom. Ako ste na mreži, onda je možda došlo do problema zbog neusaglašenosti vaših postavki u programu Windows Internet Explorer. 

Rešenje 


1. korak: Uspostavljanje početnih vrednosti postavki programa Internet Explorer

 1. Izađite iz svih otvorenih programa, uključujući Internet Explorer.
 2. Kliknite na dugme Start, u polje Pokreni pretragu unesite inetcpl.cpl, a zatim pritisnite taster Enter.
 3. U dijalogu Internet opcije kliknite na karticu Napredno.
 4. U odeljku Poništi postavke programa Internet Explorer kliknite na dugme Poništi, a zatim ponovo na Poništi.
 5. Sačekajte da Internet Explorer završi sa poništavanjem postavki, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Otvorite Internet Explorer.
 7. Otvorite Microsoft Security Essentials, kliknite na karticu Ažuriranje, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj. Ako ne rešite problem, pređite na sledeći korak.

2. korak: Podešavanje programa Internet Explorer kao podrazumevanog pregledača

 1. Izađite iz svih otvorenih programa, uključujući Internet Explorer.
 2. Kliknite na dugme Start, u polje Pokreni pretragu unesite inetcpl.cpl, a zatim pritisnite taster Enter.
 3. U dijalogu Internet Opcije kliknite na karticu Programi.
 4. U odeljku Podrazumevani Veb pregledač, kliknite na stavku Postavi kao podrazumevano. Kliknite na dugme U redu.
 5. Otvorite Microsoft Security Essentials. Kliknite na karticu Ažuriranje, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj. Ako ne rešite problem, pređite na sledeći korak.

3. korak: Uverite se da su datum i vreme ispravno podešeni na vašem računaru

 1. Otvorite Microsoft Security Essentials.
 2. Ako poruka o grešci koju ste dobili sadrži kod 0x80072f8f, problem je verovatno uzrokovan netačnim postavkama datuma ili vremena na računaru.
 3. Da biste poništili postavke datuma ili vremena na računaru, sledite korake navedene u članku Rešavanje pokvarenih prečica na radnoj površini i najčešćih zadataka za održavanje sistema.

4. korak: Preimenovanje fascikle „Distribucija softvera“ na računaru

 1. Zaustavite uslugu automatskih ispravki
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, unesite services.msc, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Kliknite desnim tasterom miša na uslugu Automatske ispravke, a zatim kliknite na dugme Zaustavi.
  3. Umanjite proširenje konzole „Usluge“.
 2. Ako poruka o grešci koju ste dobili sadrži kod 0x80072f8f, problem je verovatno uzrokovan netačnim postavkama datuma ili vremena na računaru.
 3. Preimenujte direktorijum Distribucija softvera na sledeći način:
  1. Kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Pokreni, unesite cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Unesite cd %windir%, a zatim pritisnite taster Enter.
  3. Unesite ren SoftwareDistribution SDTemp, a zatim pritisnite taster Enter.
  4. Unesite exit, a zatim pritisnite taster Enter.
 4. Pokrenite uslugu automatskih ispravki na sledeći način:
  1. Povećajte proširenje konzole „Usluge“.
  2. Kliknite desnim tasterom miša na uslugu Automatske ispravke, a zatim kliknite na dugme Pokreni.
  3. Zatvorite prozor za proširenje konzole „Usluge“.

5. korak: Poništite Microsoft program za ažuriranje antivirusnih programa na računaru

 1. Kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Svi programi, kliknite na Pribor, zatim kliknite desnim tasterom miša na opciju Komandna linija, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.
 2. U prozoru Komandna linija, unesite sledeće komande i pritisnite taster Enter nakon svake komande:
  • Cd\
  • Cd program files\microsoft security essentials
  • Mpcmdrun –removedefinitions –all
  • Izađi
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Otvorite Microsoft Security Essentials, kliknite na karticu Ažuriranje, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj. Ako ne rešite problem, pređite na sledeći korak.

Korak 6: Ručno instalirajte ispravke definicija antivirusnih programa i špijunskog softvera

Kliknite na dugme Pokreni. Najnovije ispravke se ručno instaliraju na vašem računaru.

Korak 7: Obratite se podršci

Ako ovim postupcima niste uspeli da rešite problem, obratite se podršci za korisnike. Više informacija potražite u odeljku Podrška za korisnike.

Svojstva

ID članka: 17451 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije