Najčešća pitanja o smernicama za životni ciklus podrške – Microsoft .NET Framework

Nazad na matičnu stranicu životnog ciklusa
 

NAPOMENA: ova najčešća pitanja ažurirana su 26. avgusta 2016. 
 

1. Šta su to smernice za životni ciklus Microsoft podrške za .NET Framework?
2. Šta je to komponenta?
3. Kada prestaje podrška za .NET Framework 4.5.2?
4. Zašto je podrška za .NET Framework 4, 4.5 i 4.5.1 prestala 12. januara 2016. godine?
5. Da li ta promena podrške utiče na prethodne verzije komponente .NET Framework, kao što je .NET Framework 3.5 SP1?
6. Da li će biti potrebno da ponovo kompajliram/sastavim svoje aplikacije da bi bilo moguće da koristim .NET Framework 4.5.2?
7. Postoje li neke značajne promene u komponenti .NET Framework 4.5.2? Zašto su te promene uključene?
8. Komponenta .NET Framework je takođe posredni softver u drugim proizvodima korporacije Microsoft kao što su Exchange Server, SQL Server, Dynamics CRM, SharePoint i Lync. Da li treba da izvršim druga ažuriranja tih proizvoda ako koriste .NET 4, 4.5 ili 4.5.1.?
9. Prilikom instalacije aplikacije Visual Studio, instalirana je verzija komponente .NET Framework. Da li to znači da verzija komponente .NET Framework koja je bila uključena u Visual Studio ima i životni ciklus podrške kao Visual Studio?
10. Koje su to smernice za životni ciklus podrške za različite verzije komponente .NET Framework?

Informacije na ovoj stranici podležu dokumentu Microsoft smernice o odricanju odgovornosti i obaveštenje promeni uslova. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali sve takve promene.
 

Svojstva

ID članka: 17455 - Poslednji pregled: 04.01.2017. - Verzija: 4

Povratne informacije