Opcije za olakšani pristup u programu Internet Explorer

Internet Explorer nudi mnoge opcije koje vam pomažu da lakše pregledate Veb.

U programima Internet Explorer 11, Internet Explorer 10 i Internet Explorer 9

Zumiranje na Veb stranici
Uvećavanje ili umanjivanje teksta
Surfujte Vebom pomoću tastature
Promena fonta, oblikovanja i boja na stranicama
Prilagođavanje pregledača Internet Explorer za rad sa čitačem ekrana ili softverom za prepoznavanje glasa

U programu Internet Explorer 8

Zumiranje na Veb stranici
Uvećavanje ili umanjivanje teksta 
Pristup Vebu pomoću tastature
Promena fonta, oblikovanje i boje na Veb stranicama
Prilagođavanje pregledača Internet Explorer za rad sa čitačem ekrana ili softverom za prepoznavanje glasa 
Prestanak štampanja boja i slika u pozadini
Svojstva

ID članka: 17456 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije